• Novinky

      • Duchovná obnova žiakov

      • V dňoch 19.-21. marca 2018 prežívali misie žiaci a učitelia na CZŠ sv. Faustíny v Dlhej  Lúke Pani riaditeľka Mgr. Mária Exnerová privítala a otvorila brány školy redemptoristom s ich školským misijným projektom. Tím tvorili Filip Bučko, Patrícia Melicherová, Aneta Pokrivčáková, Julia Krajňaková, br. Gorazd Figura CSsR, o. Jozef Kišák CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR. Žiakom boli predstavované pravdy evanjelia atraktívnym spôsobom a jazykom, ktorí je im blízky. Dôležitú úlohu zohrali osobné svedectvá mladých dobrovoľníkov, ktorí boli súčasťou misijného tímu. Témy týkajúce sa vzťahu s rodičmi alebo nárokov, ktoré sú kladené spoločnosťou pred mladých ľudí, potreba viery v tom všetkom a novej šance, ktorá prichádza skrze spoveď sa otvárali v priebehu celých misií.

       Nech Boh žehná svojím milosrdenstvom CZŠ sv. Faustíny.

       o. Miroslav Bujdoš CSsR

       http://www.redemptoristi.nfo.sk/index.php/archives/25966

      • Svetový deň vody

      • 22. marec je už od roku 1993 venovaný vode. S vodou sa stretávame každý deň, je nevyhnutnou zložkou všetkého živého. Svetový deň vody je výbornou príležitosťou pripomenúť si vzácnosť a dôležitosť vody pre ľudí.

       Aktivity týkajúce sa vody sme rozdelili do dvoch dní. Prvý deň sme sa vode venovali s 1. a 2. stupňom ZŠ, druhý deň sme sa o dôležitosti vody porozprávali s deťmi z materskej školy. Žiaci základnej školy sa prostredníctvom krátkej prezentácie dozvedeli základné informácie o význame vode, o tom, čo, koľko a ako piť. Následne si svoju pozornosť overili krátkym testom o vode. Po informačnej zložke nasledovala praktická časť. Žiaci sa rozdelili do skupín a prechádzali jednotlivými stanovišťami, pri ktorých plnili súťaživé, bádavé či tvorivé úlohy. Popasovali sa s ochutnávkou rovnako vyzerajúcich vôd s rôznymi chuťami, hádali hádanky, vymýšľali básne alebo robili drepy s plnými fľašami vody.

       Podobným spôsobom sa zaujímavosti o vode dozvedali aj deti z materskej školy. Tí si pomocou cukríkov vyskúšali spraviť farebnú dúhu či lávovú lampu, zasadili si pažítku a na konci si spoločne vyskúšali aj svoje tanečné zručnosti. Za úspešné absolvovanie jednotlivých úloh boli deti odmenené odznakom účastníka vodného dňa.

       Všetkým zapojeným ďakujeme.

      • Marec – Mesiac kníh v Čitárni u sv. Faustíny

      • S knihou sa zoznamujeme už v útlom veku predovšetkým cez rozprávky, ktoré nám čítajú rodičia alebo starí rodičia.

       V rozprávkovom duchu sa nieslo stretnutie so škôlkarmi, ktorí dňa 20.3.2018 so svojimi pani učiteľkami navštívili našu čitáreň. Žiaci ôsmeho ročníka mali pre nich pripravené zaujímavé úlohy, ktoré museli splniť. Putovali rozprávkami, spoznávali rozprávkové postavičky, čarovné predmety a rôzne knihy. Po ich splnení sa dozvedeli, čo všetko sa dá robiť v našej „knižnici“ a aj to, ako si správne požičiavať knihy. Škôlkari preukázali svoju šikovnosť, zaspievali a zarecitovali nám, dokonca predškoláci už poznali písmená a niektorí vedeli prečítať aj názvy kníh. Bolo to milé stretnutie, v ktorom sme sa navzájom obohatili. Tešíme sa nabudúce.

      • Hviezdoslavov Kubín

      • Dňa 16.3.2018 sa na ZŠ Wolkerovej v Bardejove uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Z nej si odnášajú ocenenia žiačky 3. ročníka:

       Lujzka Jurčišinová-Kukľová (3.miesto v kategórii próza)

       Margarétka Lenková (cena poroty v kategórii poézia)

       Dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov pri rozvíjaní ich darov a talentov. 

       Mgr. Silvia DEMSKÁ

      • Úspech v PYTAGORIÁDE

      • 13. a 14. 3. 2017 sa naši žiaci zúčastnili na  OKRESNÉOM kole PYTAGORIÁDY.

       Ide o matematickú súťaž, v ktorej rozhoduje nie len správny výsledok žiakov, ale zároveň čas potrebný na výpočet príkladov. Výsledné hodnotenie sa skladá z bodov za správne výsledky a z bodov za čas.

       Z našich žiakov sa veľmi dobre umiestnil Lukáš Mizerák z tretieho ročníka, ktorý obsadil 4. miesto medzi všetkými tretiakmi z okresu.

       Ďalšie dobré umiestnenia získali – Peter Kukľa  8. miesto v kategórií štvrtákov a Alžbeta Jurčišinová 8. miesto v kategórií šiestakov. 

        Gratulujeme im  a ďakujem za úspešnú reprezentáciu.

      • Strelecká liga žiakov 2018

      • Rafael Knapík žiak 9.A celkovo na 2. mieste a Slavka Lenková žiačka 8.A na 7. mieste streleckej ligy žiakov 2018 v okrese Bardejov.

      • Poľovníci a príroda v tvorbe detí

      • Výtvarnej  a literárnej súťaže na tému POĽOVNÍCI A PRÍRODA V TVORBE DETÍ sa zúčastnili aj naši žiaci, ktorí získali popredné umiestnenia. Slávnostne odovzdávanie cien sa konalo 14. marca 2018 na poľovníckej výstave Šarišského múzea.

       Umiestneie naších žiakov:

       Výtvarná súťaž

       1. kategória: 1. – 3. ročník ZŠ      2 miesto: Natália Greňová  1.A

       2. kategória: 4. – 6. ročník ZŠ      1. miesto: Alžbeta Jurčišinová 6.A

       4. kategória: 1. – 9. ročník ZŠ      2. miesto: Ema Krupová

       Pripravovala: Mgr. Ivana Vagaská

       Literárna súťaž  -  Poézia

       2. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ      1. miesto: František Gura

       Pripravovala: PaedDr. Juliána Delejová

       Gratulujeme 

      • Noc s Andersenom

      • Dňa 09.03.2018 sa v našej škole konal už druhý ročník Noc s Andersenom, ktorý bol usporiadaný pre žiakov 1.stupňa. Tohto roku sa ho zúčastnili aj najmladší žiaci školy, naši prváčikovia. Po ubytovaní vo svojich triedach sa žiaci oboznámili so spisovateľom H.Ch. Andersenom. Následne boli rozdelení do zmiešaných družstiev, aby si medzi sebou vytvárali dobré kamarátske vzťahy a navzájom si spoločne pomáhali pri plnení zaujímavých úloh, rébusov a hádaniek. Nechýbalo ani hlasné spoločné čítanie, večerníček, neskorý nočný spánok, ranné vstávanie, spoločné raňajky, diplomy a sladká odmena.

      • Hviezdoslavov Kubín 2018 školské kolo

      • MDŽ patril v našej skole recitátorom. 8.3.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci si zmerali sily v prednese poézie a prózy. Súťažilo sa v troch kategóriách a rozhodovanie nebolo jednoduché, pretože naši žiaci príjemne prekvapili.

        

       Výsledková listina:

       Poézia – 1. kategória:

       1. miesto – Margarétka Lenková, 3. ročník
       2. miesto – Margarétka Sabolová, 4. ročník
       3. miesto – Jakub Lenk, 2. ročník

       2. kategória:

       1. miesto - Alžbeta Jurčišinová, 6. ročník
       2. miesto – Sára Eliášová, 6. ročník
       3. miesto – Klaudia Švirková, 5. ročník

       3.  kategória:

       1. miesto – Klára Gurová, 8. ročník

       2. miesto – nebolo udelené

       3. miesto – nebolo udelené

        

       Próza – 1. kategória:

       1. miesto – Lujza Jurčišinová-Kukľová, 3. ročník

       2. kategória:

       1. miesto – Laura Jurčišinová-Kukľová, 5. ročník

       3. kategória:

       1. miesto – Viktória Nogová, 7. ročník

       2. miesto – Ema Krupová, 7. ročník

       Ďakujeme všetkým zúčastneným, opäť potvrdili to, že v našej škole je veľa talentovaných žiakov. Naše poďakovanie patrí aj “fotografke“ Viktórii Veselovskej z 8. ročníka. Víťazom školského kola blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

      • Beseda o našej obci

      • Dňa 9.3. sa uskutočnila v triede 3. ročníka veľmi zaujímavá beseda o našej obci s archeológom Mgr. Petrom Harčarom. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť nové poznatky z histórie Dlhej Lúky ako aj nahliadnuť k niektorým zaujímavým archeologickým nálezom zo Zborovského hradu.  

       Mgr. Silvia DEMSKÁ