• Novinky

      • Ocenenie časopisom Vrabček

      • Žiaci 1.ročníka počas celého školského roka pracovali s časopisom Vrabček. Aj keď ešte nevedeli čítať, hľadali v ňom prvé naučené písmenká, kreslili, doplňovali , riešili rôzne rébusy a hlavolamy. Zapájali sa aj do súťaží, ktoré pre čitateľov pripravovala redakcia časopisu. Konečne sa usmialo šťastie aj na nás. Žiak Tomáš Jurčišin získal krásne ocenenie. Blahoželáme!!!

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

      • I. stupeň na výlete v Košiciach


      • Tento školský rok všetci žiaci 1.stupňa absolvovali dňa 18.06.2018 školský výlet do Košíc. Spolu so svojimi učiteľmi a pani vychovávateľkou sa ráno o 7:30 hod. stretli pri škole kde nastúpili do objednaného autobusu a spoločne vycestovali na stanovené miesto. Prvá zastávka v Košiciach bola Botanická záhrada, kde sa žiakom veľmi páčili tunajšie a hlavne cudzokrajné rastliny, kaktusy, kry a stromy. Zaujímavou atrakciou bol skleník s rôznorodými motýľmi. Súčasťou Botanickej záhrady bolo aj malé ZOO, kde si mohli pozrieť domáce zvieratá ako kačky, sliepky, barany, kozy a pod. Po prehliadke v Botanickej záhrade sme sa autobusom presunuli do ZOO v Kavečanoch, kde sme strávili niekoľko spoločných hodín s rôznymi zvieratami: líšky, medvede, tulene, tučniaky, levy, sovy, plameniaky a množstvo iných zaujímavých zvierat. Súčasťou prehliadky bola návšteva Dinoparku, kde navštívili 3D kino, občerstvili sa a prezreli si unikátnu výstavu rôznych druhov Dinosaurov. Počasie im vydržalo a plný zážitkov sa spoločne vrátili do Dlhej Lúky, kde už ich čakali rodičia.

       Do galérie I. stupeň na výlete v Košiciach boli pridané fotografie.

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

     • 1. miesto v programovaní robotov LEGO
      • 1. miesto v programovaní robotov LEGO

      • Naši žiaci Benjamín EXNER 7.A a Jakub SEMANKO 8.A získali na robotickej súťaži s názvom LEGObot organizovanej SPŠE v Prešove 1. miesto v kategórii Speedybot. Súťaž sa konala v OC Eperia Prešov pod záštitou IT Valley Košice. Úlohou súťažiacich v tejto kategórii bolo skonštruovať a naprogramovať  robota, ktorý mal prejsť za čo najkratší čas trať vymedzenú čiernou podlahou (farba asfaltu) ohraničenú svetlým okrajom (krajnica). Hodnotil sa súčet časov oboch jázd.

       Chlapci ako jediný zostrojili a naprogramovali robota, ktorí dokončil obe jazdy bez chyby aj v najlepšom čase. 

       Viac na: https://zssutaze.spse-po.sk/competition/legobot

       Gratulujeme!

        

      • MAXÍK

      • OCENENÍ v celoslovenskej súťaži MAXÍK, ktorá je určená pre žiakov 2. - 4. ročníka základných škôl.

        

       Titul ,,Najmúdrejší  Maksáčik“ získava:

       LUKÁŠ MIZERÁK – 3. ročník

       Titul ,,Múdry Maksáčik“ získava:

       Patrícia Čičlová – 2.ročník

       Laura Čupeľová – 2.ročník

       Lujza Jurčišinová – Kukľová – 3. ročník

       Margaréta Lenková – 3. ročník

       Peter Kukľa – 4. ročník

      • Prvý jún patrí najmenším!

      • Spolu s učiteľkami z materskej školy a pani upratovačkou prežili deti svoj deň v nádhernom a kúzelnom svete Fun Ville, plného zábavy a pohybu pod Tatrami v dedinke Hozelec. Deti si užili množstvo atrakcií: lezecké steny, športové ihrisko, dopravné ihrisko, vzduchové delá, guličkovú fontánu, megapreliezačky, trampolíny, Lego areál. Všetci sme sa dosýta vyšantili, a celý deň patril iba deťom. Unavení, ale šťastní z nového zážitku a ďalšieho spoločného času sme sa popoludní vrátili domov.

       Do galérie MŠ Škloský výlet Fun Ville boli pridané fotografie.

                                                                                                                              Zuzana Ondrusová

        

      • Deň Matiek ZŠ

      • Maľujem srdce maľujem, komu to srdce darujem?

       Tomu srdce dám, koho rada mám.

       Patrí to srdce maličké, mojej milej mamičke.

       Do galérie Deň Matiek ZŠ boli pridané fotografie.

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

      • Atletika okresné majstrovstvá 2. miesto na 800 m

      • Slávka Lenková získala druhé miesto v behu na 800 m  okresných majstrovstvách žiačok ZŠ.

     • Územná súťaž SČK – Mladý zdravotník 2018
      • Územná súťaž SČK – Mladý zdravotník 2018

      • Dňa 24.mája 2018 sa pod záštitou Slovenského Červeného kríža – Územného spolku v Bardejove konala súťaž družstiev mladých zdravotníkov základných škôl. Našu školu reprezentovali žiačky:  A. JURČIŠINOVÁ 6.A, T.KIMAKOVÁ 7.A, V. NOGOVÁ 7.A, R. HOĽPITOVÁ 8.A a F. ŠPAKOVÁ 8.A.

       Dievčatá sa umiestnili na peknom 4. mieste.

       Do galérie Územná súťaž SČK – Mladý zdravotník 2018 boli pridané fotografie.

       Mgr. Beata Balaščáková

      • Beseda s archeológom Mgr. Petrom Harčarom

      •  

       Dňa 25.5.2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili besedy s archeológom Mgr. Petrom Harčarom na tému ROĽNÍCTVO V MINULOSTI. Beseda bola plná zaujímavých informácií a príbehov o práci ľudí v dávnej dobe. Žiaci mali možnosť vidieť aj ukážky nástrojov, ktoré sa niekedy používali. Za milé a zaujímavo sprostredkované poznatky ďakujeme! 

       Mgr. Silvia DEMSKÁ