•   OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE - Predaj stravných lístkov na mesiac december  viac tu: mail

   • PREVENTÍVNY PROJEKT „DETSKÁ POLICAJNÁ AKADÉMIA“

   • Projekt Detská policajná akadémia v 6.A   https://www.minv.sk/?DPA

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • 23. 11. 2018
     • Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

      V dňoch 19. 11. – 23.11. 2018 absolvovali žiaci 3. a 4. ročníka plavecký výcvik v krytej plavárni v Bardejove. Cieľom tohto výcviku bolo odstrániť strach z vody, naučiť žiakov základy plávania, alebo zdokonaliť už čiastočné plavecké schopnosti. Inštruktorky plávania, ktoré viedli výcvik pomocou rôznych hier a cvičení motivovali žiakov k výkonom, z ktorých žiaci boli nadšení. Mladí plavci si odnášajú množstvo zážitkov a tešia sa z úspechu.

    • Návšteva seminára v Košiciach
     • Školské kolo olympiády z anglického jazyka

     • 22. 11. 2018
     • Do galérie Školské kolo olympiády z anglického jazyka boli pridané fotografie.

      Dňa 20.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Svoje vedomosti z angličtiny si overili žiaci 6.-8.ročníka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1A a 1B. Testovanie pozostávalo zo štyroch časti: gramatika, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a rozprávanie.

    • V novembri so svätými
     • V novembri so svätými

     • 17. 11. 2018
     • Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých si žiačky Čitateľsko-spisovateľského krúžku pripravili kvíz pre žiakov štvrtého ročníka. Kvíz, ktorý venovali patrónke našej školy, preveril nielen vedomosti štvrtákov, ale aj ich schopnosť pracovať v skupinách a tvorivo riešiť úlohy. A ako to celé dopadlo? To sa dozviete v našom Faustináčiku.

    • Zážitková hodina Anglického jazyka
     • Zážitková hodina Anglického jazyka

     • 12. 11. 2018
     • Do galérie Zážitková hodina Anglického jazyka boli pridané fotografie.

      V piatok 9.11.2018 si žiaci 6.A triedy pripravili zážitkovú hodinu anglického jazyka. Nakoľko sa v posledných dňoch venujeme téme „Food“ – Jedlo, práve táto téma bola predmetom našej zážitkovej hodiny. Nadobudnuté vedomosti z gramatiky, ale hlavne slovnú zásobu sme sa rozhodli využiť prakticky. Našou úlohou bolo nielen správne pomenovať suroviny, potrebný riad na prípravu jedla, doplniť chýbajúce slová v recepte, ale samozrejme pripraviť palacinky, na ktorých sme si všetci pochutnali.

     • Privítanie piatakov v Čitárni u sv. Faustíny

     • 4. 11. 2018
     • Posledný októbrový štvrtok sme v Čitárni u sv. Faustíny privítali našich piatakov. Do sveta kníh ich uviedli žiačky Čitateľsko-spisovateľského krúžku, ktoré si pre nich pripravili peknú scénku, súťaž i odmenu v podobe čitateľského preukazu. Zaujímavou formou sa piataci dozvedeli o ponuke kníh, o správnom zaobchádzaní s knihami a o možnosti ich požičiavania. Následne si mohli všetko sami pozrieť a domov odchádzali už s knihou v ruke. Prajeme im veľa pekných chvíľ pri čítaní!

       • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. FAUSTÍNY
        Dlhá Lúka
       • O nás

       • Sme plnoorganizovaná základná škola s materskou školou.
       • Sme škola, ktorej záleží na poskytnutí kvalitného vzdelania, ale aj na správnej výchove k morálnym a kresťanským hodnotám.
       • Sme škola rodinného typu so zameraním na dobro každého dieťaťa a na individuálny prístup k nemu.
       • Sme škola využívajúca moderné technológie a prvky vo výučbe.
       • Poskytujeme

       • Bezpečné prostredie
        školy a rodinnú atmosféru
       • Bezplatnú prípravu žiakov na prijímacie skúšky na stredné školy
       • Množstvo zaujímavých popoludňajších aktivít v CVČ

       • turistický, varenie, spev a hra na gitare, prírodovedný, športový
        fotografický, anglický jazyk a iné.
       • Moderné vyučovacie metódy a pomôcky

       • * E-learning
        * nová interaktívna   technika 
        * prvky Montessori už od MŠ
        * zaujímave návštevy
       • V škole pôsobí ZUŠ

       • * odbor tanečný
        * výtvarný
       • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • 2018 / 2019

     • Okresné kolo

      • Slávka Lenková
      • 2. miesto/ 9.A/ Mgr. Marek ŠIMCO
      • Beh Radničným námestím
      • Okresné kolo
      • Telesná a športová výchova
      • Čítať viac
      • Samuel Pecha
      • 3. miesto /9.A/Mgr. Marek ŠIMCO
      • Beh Radničným námestím
      • Okresné kolo
      • Telesná a športová výchova
      • Čítať viac
      • Richard Exner
      • 2. miesto/ 8.A/ Mgr. Marek ŠIMCO
      • Cezpoľný beh družstva
      • Okresné kolo
      • Telesná a športová výchova
      • Čítať viac
      • Samuel Pecha
      • 2. miesto/ 9.A/ Mgr. Marek ŠIMCO
      • Cezpoľný beh družstva
      • Okresné kolo
      • Telesná a športová výchova
      • Čítať viac
      • Marián Kotľár
      • 2. miesto/ 6.A/ Mgr. Marek ŠIMCO
      • Cezpoľný beh družstva
      • Okresné kolo
      • Telesná a športová výchova
      • Čítať viac
     • 2017 / 2018

     • Regionálne kolo

      • Benjamín Exner
      • 1. miesto/ 7.A
      • programovaní robotov LEGO/SpeedyBot
      • Regionálne kolo
      • Informatika
      • Čítať viac
    • Nadpis

     • Arcibiskupstvo Košice
     • Farnosť Zborov
     • Dlhá Lúka
     • Mesto Bardejov
     • MPC PO
     • MŠVVaŠ SR
    • „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Bardejov - Dlhá Lúka“

     Publicita-ZS_DlhaLuka.pdf

    • Prihláška na ZŠ  klikni tu:        mail

    • Prihlásenie

    • Zvonenia

     Pondelok 10. 12. 2018
    • Fotogaléria

     • Plavecký výcvik
     • Návšteva seminára v Košiciach
     • Školské kolo olympiády z anglického jazyka
     • V novembri so svätými
     • Zážitková hodina Anglického jazyka
     • Telocvičňa stav ku 6.11.2018
     • Privítanie piatakov v Čitárni u sv. Faustíny
     • Záložka do knihy spája školy
     • Telocvičňa stav ku 26.10.2018
    • Jedálny lístok

     • Pondelok10. 12.
     • Polievka zeleninová
      Ryža
      Heľpianske trhance
      Čaj ovocný
      Ovocie
    • Počet návštev: 2020025
    • Napíšte nám

     komunikujem so serverom, počkajte prosím