• Výstup na Baníkov
    • Zber papiera 2019
     • Zber papiera 2019

     • 31. 5. 2019
     • Už tradične sme sa tento rok znovu zapojili do zberu papiera. Vďaka všetkým žiakom, rodičom sme spoločne vyzbierali 7645,06 kg papiera a kartónu. Spoločne sa tak učíme recyklovať a pomáhať tak chrániť stromy.

      Absolútny víťaz : 6. ročník vyzbieral 1882,75 kg

      Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, pedagógom, priateľom školy a všetkým, ktorí sa do zberu zapojili.

     • Divadelné predstavenie Nikola Šuhaj

     • 20. 6. 2019
     • Žiaci 7. až 9. ročníka navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove a vychutnali si muzikál Nikola Šuhaj. Predstavenie žiakov naozaj nesklamalo. Odchádzali obohatení o ďalšie zážitky.

      PaedDr. Juliána DELEJOVÁ

     • Deň Matiek v škole

     • 27. 5. 2019
     • Mamičky naše zlaté!

      V tejto vzácnej chvíli

      v srdiečkach sme pre Vás

      veľa lásky skryli.

      Modlíme sa my k Bohu, aby Vám dal sily,

      aby ste v dobrom zdraví s nami večne žili.

      Do galérie Deň Matiek v škole boli pridané fotografie.

     • Ocenenie žiačkam 2. ročníka

     • 20. 6. 2019
     • Žiačky Natália Greňová, Tatiana Veselovská a Sandra Raticová sa zapojili do výtvarnej súťaže PRE KLBKO , ktorú organizuje Televízia LUX. Tento rok sa konal 6. ročník súťaže a témou tohto ročníka Pre Klbko 2019 bola RODINA. Žiačky 2. ročníka získali ocenenie za 3. miesto v kategórii najtvorivejší kolektív. Blahoželáme!

       • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. FAUSTÍNY
        Dlhá Lúka
       • O nás

       • Sme plnoorganizovaná základná škola s materskou školou.
       • Sme škola, ktorej záleží na poskytnutí kvalitného vzdelania, ale aj na správnej výchove k morálnym a kresťanským hodnotám.
       • Sme škola rodinného typu so zameraním na dobro každého dieťaťa a na individuálny prístup k nemu.
       • Sme škola využívajúca moderné technológie a prvky vo výučbe.
       • Poskytujeme

       • Bezpečné prostredie
        školy a rodinnú atmosféru
       • Bezplatnú prípravu žiakov na prijímacie skúšky na stredné školy
       • Množstvo zaujímavých popoludňajších aktivít v CVČ

       • turistický, varenie, spev a hra na gitare, prírodovedný, športový
        fotografický, anglický jazyk a iné.
       • Moderné vyučovacie metódy a pomôcky

       • * E-learning
        * nová interaktívna   technika 
        * prvky Montessori už od MŠ
        * zaujímave návštevy
       • V škole pôsobí ZUŠ

       • * odbor tanečný
        * výtvarný
       • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • 2018/2019

     • Medzinárodné kolo

      • Alžbeta Jurčišinová
      • úspešný riešiteľ
      • iBobor 2018
      • Medzinárodné kolo
      • Informatika
      • Súťaže sa zúčastnilo 112 žiakov od 3. až po 9. ročník. Z nich bolo 20 úspešných.
      • Čítať viac
      • Alžbeta Pavluvčíková
      • úspešný riešiteľ
      • iBobor 2018
      • Medzinárodné kolo
      • Informatika
      • Súťaže sa zúčastnilo 112 žiakov od 3. až po 9. ročník. Z nich bolo 20 úspešných.
      • Čítať viac
      • Dorotea Exnerová
      • úspešný riešiteľ
      • iBobor 2018
      • Medzinárodné kolo
      • Informatika
      • Súťaže sa zúčastnilo 112 žiakov od 3. až po 9. ročník. Z nich bolo 20 úspešných.
      • Čítať viac
      • Ema Krupová
      • úspešný riešiteľ
      • iBobor 2018
      • Medzinárodné kolo
      • Informatika
      • Súťaže sa zúčastnilo 112 žiakov od 3. až po 9. ročník. Z nich bolo 20 úspešných.
      • Čítať viac
      • Filip Bachuľak
      • úspešný riešiteľ
      • iBobor 2018
      • Medzinárodné kolo
      • Informatika
      • Súťaže sa zúčastnilo 112 žiakov od 3. až po 9. ročník. Z nich bolo 20 úspešných.
      • Čítať viac
      • Filip Kendra
      • úspešný riešiteľ
      • iBobor 2018
      • Medzinárodné kolo
      • Informatika
      • Súťaže sa zúčastnilo 112 žiakov od 3. až po 9. ročník. Z nich bolo 20 úspešných.
      • Čítať viac
    • Nadpis

     • Arcibiskupstvo Košice
     • Farnosť Zborov
     • Dlhá Lúka
     • Mesto Bardejov
     • MPC PO
     • MŠVVaŠ SR
    • „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Bardejov - Dlhá Lúka“

     Publicita-ZS_DlhaLuka.pdf

    • Prihláška na ZŠ  klikni tu:        mail

    • Prihlásenie

    • Zvonenia

     Nedeľa 15. 9. 2019
    • Fotogaléria

     • Výstup na Baníkov
     • Školský výlet výber 6.A
     • Ocenenie žiačkam 2. ročníka
     • Divadelné predstavenie Nikola Šuhaj
     • Ocenení v súťaží  MAKSÍK a MAKS
     • Školský výlet 1.A a 2.A
     • Školský výlet 5.A
     • Súťaž Slovenského Červeného kríža
     • Výlet materskej školy FunVille
    • Jedálny lístok

     • Nedeľa15. 09.
     • Zatvorené
    • Počet návštev: 2670462
    • Napíšte nám

     komunikujem so serverom, počkajte prosím