• Testovanie 5 2018

   • V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018).  viac tu:

   • PREVENTÍVNY PROJEKT „DETSKÁ POLICAJNÁ AKADÉMIA“

   • Projekt Detská policajná akadémia v 6.A   https://www.minv.sk/?DPA

  • 17. november 1989  Deň boja za slobodu a demokraciu  viac tu 

    • V novembri so svätými
     • V novembri so svätými

     • 17. 11. 2018
     • Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých si žiačky Čitateľsko-spisovateľského krúžku pripravili kvíz pre žiakov štvrtého ročníka. Kvíz, ktorý venovali patrónke našej školy, preveril nielen vedomosti štvrtákov, ale aj ich schopnosť pracovať v skupinách a tvorivo riešiť úlohy. A ako to celé dopadlo? To sa dozviete v našom Faustináčiku.

    • Zážitková hodina Anglického jazyka
     • Zážitková hodina Anglického jazyka

     • 12. 11. 2018
     • Do galérie Zážitková hodina Anglického jazyka boli pridané fotografie.

      V piatok 9.11.2018 si žiaci 6.A triedy pripravili zážitkovú hodinu anglického jazyka. Nakoľko sa v posledných dňoch venujeme téme „Food“ – Jedlo, práve táto téma bola predmetom našej zážitkovej hodiny. Nadobudnuté vedomosti z gramatiky, ale hlavne slovnú zásobu sme sa rozhodli využiť prakticky. Našou úlohou bolo nielen správne pomenovať suroviny, potrebný riad na prípravu jedla, doplniť chýbajúce slová v recepte, ale samozrejme pripraviť palacinky, na ktorých sme si všetci pochutnali.

     • Privítanie piatakov v Čitárni u sv. Faustíny

     • 4. 11. 2018
     • Posledný októbrový štvrtok sme v Čitárni u sv. Faustíny privítali našich piatakov. Do sveta kníh ich uviedli žiačky Čitateľsko-spisovateľského krúžku, ktoré si pre nich pripravili peknú scénku, súťaž i odmenu v podobe čitateľského preukazu. Zaujímavou formou sa piataci dozvedeli o ponuke kníh, o správnom zaobchádzaní s knihami a o možnosti ich požičiavania. Následne si mohli všetko sami pozrieť a domov odchádzali už s knihou v ruke. Prajeme im veľa pekných chvíľ pri čítaní!

     • Záložka do knihy spája školy

     • 29. 10. 2018
     • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne aj tohto roku vyhlásili už 9. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.“ Aj tohto roku sa žiaci 1. až 8. ročníka už po tretíkrát zapojili do projektu. Po vyhotovení záložiek sme ich posielali partnerskej škole do Partizánskeho. Dúfame, že sa im záložky páčili a želáme im zaujímavé, ničím nerušené čítanie.

    • Slávnostné uloženie relikvie sv. Faustíny v školskej kaplnke a duchovná obnova s rehoľnými sestrami
    • Urobili starkým radosť
     • Urobili starkým radosť

     • 26. 10. 2018
     • Tradične je mesiac október označovaný ako Mesiac úcty k starším. Na svojich starých rodičov nezabudli ani naši žiaci , ktorí si pre nich pod vedením triednych učiteľov pripravili dňa 22. októbra 2018 milé pásmo plné piesní, scénok i tanca. Deti svojím vystúpením vyčarili úsmev na nejednej tvári a starkí neskrývali slzy dojatia. Svoju radosť im vyjadrili úprimným potleskom.

       • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. FAUSTÍNY
        Dlhá Lúka
       • O nás

       • Sme plnoorganizovaná základná škola s materskou školou.
       • Sme škola, ktorej záleží na poskytnutí kvalitného vzdelania, ale aj na správnej výchove k morálnym a kresťanským hodnotám.
       • Sme škola rodinného typu so zameraním na dobro každého dieťaťa a na individuálny prístup k nemu.
       • Sme škola využívajúca moderné technológie a prvky vo výučbe.
       • Poskytujeme

       • Bezpečné prostredie
        školy a rodinnú atmosféru
       • Bezplatnú prípravu žiakov na prijímacie skúšky na stredné školy
       • Množstvo zaujímavých popoludňajších aktivít v CVČ

       • turistický, varenie, spev a hra na gitare, prírodovedný, športový
        fotografický, anglický jazyk a iné.
       • Moderné vyučovacie metódy a pomôcky

       • * E-learning
        * nová interaktívna   technika 
        * prvky Montessori už od MŠ
        * zaujímave návštevy
       • V škole pôsobí ZUŠ

       • * odbor tanečný
        * výtvarný
       • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • 2018 / 2019

     • Okresné kolo

      • Slávka Lenková
      • 2. miesto/ 9.A/ Mgr. Marek ŠIMCO
      • Beh Radničným námestím
      • Okresné kolo
      • Telesná a športová výchova
      • Čítať viac
      • Samuel Pecha
      • 3. miesto /9.A/Mgr. Marek ŠIMCO
      • Beh Radničným námestím
      • Okresné kolo
      • Telesná a športová výchova
      • Čítať viac
      • Richard Exner
      • 2. miesto/ 8.A/ Mgr. Marek ŠIMCO
      • Cezpoľný beh družstva
      • Okresné kolo
      • Telesná a športová výchova
      • Čítať viac
      • Samuel Pecha
      • 2. miesto/ 9.A/ Mgr. Marek ŠIMCO
      • Cezpoľný beh družstva
      • Okresné kolo
      • Telesná a športová výchova
      • Čítať viac
      • Marián Kotľár
      • 2. miesto/ 6.A/ Mgr. Marek ŠIMCO
      • Cezpoľný beh družstva
      • Okresné kolo
      • Telesná a športová výchova
      • Čítať viac
     • 2017 / 2018

     • Regionálne kolo

      • Benjamín Exner
      • 1. miesto/ 7.A
      • programovaní robotov LEGO/SpeedyBot
      • Regionálne kolo
      • Informatika
      • Čítať viac
    • Nadpis

     • Arcibiskupstvo Košice
     • Farnosť Zborov
     • Dlhá Lúka
     • Mesto Bardejov
     • MPC PO
     • MŠVVaŠ SR
    • „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Bardejov - Dlhá Lúka“

     Publicita-ZS_DlhaLuka.pdf

    • Prihláška na ZŠ  klikni tu:        mail

    • Prihlásenie

    • Zvonenia

     Streda 21. 11. 2018
    • Fotogaléria

     • V novembri so svätými
     • Zážitková hodina Anglického jazyka
     • Telocvičňa stav ku 6.11.2018
     • Privítanie piatakov v Čitárni u sv. Faustíny
     • Záložka do knihy spája školy
     • Telocvičňa stav ku 26.10.2018
     • Urobili starkým radosť
     • Slávnostné uloženie relikvie sv. Faustíny v školskej kaplnke a duchovná obnova s rehoľnými sestrami
     • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl na identifikáciu športového talentu
    • Jedálny lístok

     • Streda21. 11.
     • Polievka paradajková 
      Bravčový guláš segedínsky
      Knedľa kysnutá 
      Voda s ovocným sirupom
    • Počet návštev: 1975093
    • Napíšte nám

     komunikujem so serverom, počkajte prosím