• Súťaž- Povedz drogám nie, zvoľ si umenie!

     • 14. 1. 2019
     • Do galérie Súťaž- Povedz drogám nie, zvoľ si umenie! boli pridané fotografie.

      Do celoslovenskej súťaže Povedz drogám nie, zvoľ si umenie!, ktorú organizovala Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa v Žiline s podporou Ministerstva zdravotníctva SR sa zapojili aj žiaci našej školy. Žiačka Natália Greňová z druhého ročníka získala v 1. kategórii 3.miesto a žiačka Alžbeta Jurčišinová zo siedmeho ročníka získala v 4.kategórii 1. miesto. Srdečne blahoželáme!

     • Nové knihy v Čitárni u sv. Faustíny

     • 16. 12. 2018
     • Pre všetkých milovníkov kníh máme jednu dobrú správu. Do Čitárne u sv. Faustíny sme dostali predčasný vianočný darček. Zvlášť sa môžu tešiť tí, ktorí radi čítajú po anglicky, pretože náš knižný fond sa rozšíril o 15 anglických kníh. Naše poďakovanie patrí pani učiteľke Poklembovej za to, že na nás myslí, prajeme jej požehnané sviatky a veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

       • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. FAUSTÍNY
        Dlhá Lúka
       • O nás

       • Sme plnoorganizovaná základná škola s materskou školou.
       • Sme škola, ktorej záleží na poskytnutí kvalitného vzdelania, ale aj na správnej výchove k morálnym a kresťanským hodnotám.
       • Sme škola rodinného typu so zameraním na dobro každého dieťaťa a na individuálny prístup k nemu.
       • Sme škola využívajúca moderné technológie a prvky vo výučbe.
       • Poskytujeme

       • Bezpečné prostredie
        školy a rodinnú atmosféru
       • Bezplatnú prípravu žiakov na prijímacie skúšky na stredné školy
       • Množstvo zaujímavých popoludňajších aktivít v CVČ

       • turistický, varenie, spev a hra na gitare, prírodovedný, športový
        fotografický, anglický jazyk a iné.
       • Moderné vyučovacie metódy a pomôcky

       • * E-learning
        * nová interaktívna   technika 
        * prvky Montessori už od MŠ
        * zaujímave návštevy
       • V škole pôsobí ZUŠ

       • * odbor tanečný
        * výtvarný
       • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • 2018 / 2019

     • Okresné kolo

      • Slávka Lenková
      • 2. miesto/ 9.A/ Mgr. Marek ŠIMCO
      • Beh Radničným námestím
      • Okresné kolo
      • Telesná a športová výchova
      • Čítať viac
      • Samuel Pecha
      • 3. miesto /9.A/Mgr. Marek ŠIMCO
      • Beh Radničným námestím
      • Okresné kolo
      • Telesná a športová výchova
      • Čítať viac
      • Richard Exner
      • 2. miesto/ 8.A/ Mgr. Marek ŠIMCO
      • Cezpoľný beh družstva
      • Okresné kolo
      • Telesná a športová výchova
      • Čítať viac
      • Samuel Pecha
      • 2. miesto/ 9.A/ Mgr. Marek ŠIMCO
      • Cezpoľný beh družstva
      • Okresné kolo
      • Telesná a športová výchova
      • Čítať viac
      • Marián Kotľár
      • 2. miesto/ 6.A/ Mgr. Marek ŠIMCO
      • Cezpoľný beh družstva
      • Okresné kolo
      • Telesná a športová výchova
      • Čítať viac
     • 2017 / 2018

     • Regionálne kolo

      • Benjamín Exner
      • 1. miesto/ 7.A
      • programovaní robotov LEGO/SpeedyBot
      • Regionálne kolo
      • Informatika
      • Čítať viac
    • Nadpis

     • Arcibiskupstvo Košice
     • Farnosť Zborov
     • Dlhá Lúka
     • Mesto Bardejov
     • MPC PO
     • MŠVVaŠ SR
    • „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Bardejov - Dlhá Lúka“

     Publicita-ZS_DlhaLuka.pdf

    • Prihláška na ZŠ  klikni tu:        mail

    • Prihlásenie

    • Zvonenia

     Piatok 18. 1. 2019
    • Fotogaléria

     • Súťaž- Povedz drogám nie, zvoľ si umenie!
     • Vianočná akadémia
     • Vianočný jarmok
     • Štedrý deň v MŠ
     • Vianočné potešenie duše starkým v Zborove
     • Telocvičňa stav ku 14.12.2018
     • Pečieme medovníky
     • Pasovanie prvákov
     • Vianočná duchovná obnova
    • Jedálny lístok

     • Piatok18. 01.
     • Polievka hrachová so zeleninou a zemiakmi
      Osie hniezda
      Čaj čierny s citrónom
      Jogurt ovocný
    • Počet návštev: 2102833
    • Napíšte nám

     komunikujem so serverom, počkajte prosím