•                                                                         

         

    

     • Hviezdoslavov Kubín 2021

     • 9. 6. 2021
     • Tradičná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy sa v tomto školskom roku realizovala netradičným spôsobom – online. Porota hodnotila výkony žiakov na základe videonahrávok, ktoré boli zaslané do Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove. Naši žiaci sa zodpovedne a s nadšením zhostili úlohy recitátorov a v silnej konkurencii okresného kola boli úspešní.

     • Úspech v literárnej súťaži

     • 3. 6. 2021
     • Vanesa Pechová, žiačka 9. ročníka, získala pekné 3. miesto v literárnej súťaži, ktorú organizovalo Súkromné gymnázium v Bardejove. Blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov!

      PaedDr. Juliana DELEJOVÁ

     • Mobilné planetárium na našej škole

     • 31. 5. 2021
     • Vo štvrtok 27. 5. 2021 sme na našej škole privítali návštevu mobilného planetária, ktoré sa snažilo priviesť vedu a cestu k hviezdam. Udalosť sa konala pre žiakov II. stupňa v planetárnej kupole. Žiaci mali možnosť vidieť, ale aj chápať vznik nášho vesmíru a to dokonca po ležiačky. Zoznámili sa s úkazmi ako sú: hmloviny, geomagnetizmus, slnečná sústava, Slnko, čierna diera, galaxie a iné. V závere premietania náučného filmu, sme mali priestor aj na otázky, ktoré boli kladené na prednášajúceho.

      • Cirkevná základná škola s materskou školou sv. FAUSTÍNY
       Dlhá Lúka
      • O nás

      • Sme plnoorganizovaná základná škola s materskou školou.
      • Sme škola, ktorej záleží na poskytnutí kvalitného vzdelania, ale aj na správnej výchove k morálnym a kresťanským hodnotám.
      • Sme škola rodinného typu so zameraním na dobro každého dieťaťa a na individuálny prístup k nemu.
      • Sme škola využívajúca moderné technológie a prvky vo výučbe.
      • Poskytujeme

      • Bezpečné prostredie
       školy a rodinnú atmosféru
      • Bezplatnú prípravu žiakov na prijímacie skúšky na stredné školy
      • Množstvo zaujímavých popoludňajších aktivít v CVČ

      • turistický, varenie, spev a hra na gitare, prírodovedný, športový
       fotografický, anglický jazyk a iné.
      • Moderné vyučovacie metódy a pomôcky

      • * E-learning
       * nová interaktívna   technika 
       * prvky Montessori už od MŠ
       * zaujímave návštevy
      • V škole pôsobí ZUŠ

      • * odbor tanečný
       * výtvarný
      • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • 2020/2021

    • Celoštátne kolo

     • Patrícia Kotuľaková
     • 3. miesto/4.A/Mgr. I. Vagaská
     • Modrý svet očami umenia
     • Celoštátne kolo
     • Výtvarný odbor /2. kategória
     • Čítať viac
     • Tatiana Veselovská
     • 1. miesto/4.A/Mgr. I. Vagaská
     • Modrý svet očami umenia
     • Celoštátne kolo
     • Literárno- dramatický odbor
     • Čítať viac
     • Šimon Pecha
     • 2. miesto/4.A/Mgr. I. Vagaská
     • Modrý svet očami umenia
     • Celoštátne kolo
     • Literárno- dramatický odbor
     • Čítať viac
     • Patrícia Kotuľaková
     • 2. miesto/4.A/Mgr. I. Vagaská
     • Modrý svet očami umenia
     • Celoštátne kolo
     • Literárno- dramatický odbor
     • Čítať viac
     • Tadeáš Michalčín
     • 3. miesto/4.A/Mgr. I. Vagaská
     • Modrý svet očami umenia
     • Celoštátne kolo
     • Literárno- dramatický odbor
     • Čítať viac
     • Tamara Hoľpitová
     • 3. miesto/4.A/Mgr. I. Vagaská
     • Modrý svet očami umenia
     • Celoštátne kolo
     • Literárno- dramatický odbor
     • Čítať viac
   • Nadpis

    • Arcibiskupstvo Košice
    • Farnosť Zborov
    • Dlhá Lúka
    • Mesto Bardejov
    • MPC PO
    • MŠVVaŠ SR
    • Komunitná nadácia Bardejov
   • Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" (NP POP)

   • „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Bardejov - Dlhá Lúka“

    Publicita-ZS_DlhaLuka.pdf

   • Prihláška na ZŠ  klikni tu:        mail

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Sobota 12. 6. 2021
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Jedálny lístok

     zatiaľ žiadne údaje
   • Počet návštev: 1084860
   • Napíšte nám

    komunikujem so serverom, počkajte prosím