• Recyklohry

     • Nadpis

     • Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

      http://www.recyklohry.sk/sk/

      Školský rok 2017/2018

      Malá, ale potrebná!

        žiaci 3.A pod vedením triednej učiteľky Ing. Veroniky Poklembovej PhD.

        žiaci 8.A

      Vypracovali: Radka Hoľpitová, Klára Gurová      Bateria_CZS_s_MS_sv_Faustiny_Dlha_Luka.pptx