• Testovanie 2017/2018

     • Testovanie 9 - 2019

     • Externé testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

                            Riadny termín celoslovenského testovanie deviatakov

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 21.3.2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
      Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018(štvrtok).

       

      Zverejnili sme špecifikácie testov T9 z matematiky a z vyučovacích jazykov na školský rok 2016/2017.

      Testovanie 9-2017 sa uskutoční 21.3.2018 (streda)

      Čo je cieľom testovania 9?

      Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo základnej školy, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Pri testovaní sa používajú tzv. NR testy (rozlišovacie, porovnávacie testy, testy relatívneho výkonu), ktoré sa využívajú v meraniach veľkého rozsahu na štandardizované testovanie, napríklad na výstupe zo základnej školy. Tieto testy rozdeľujú žiakov podľa úspešnosti do poradia vyjadreného v percentile.

      Obsah testovania 9

       

       

      Povolené pomôcky

       

      • kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.

       

      Zakázané pomôcky

       

      • mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.