• Externé testovanie

     • Testovanie 9 - 2019

     • Externé testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

                            Riadny termín celoslovenského testovanie deviatakov

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2019, T9-2019) sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční 3. apríla 2019(streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 4. apríla 2019 (štvrtok) z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

      Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda).

      Testovanie 9-2019 sa uskutoční 03.04.2019 (streda)

      Čo je cieľom testovania 9?

      Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo základnej školy, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Pri testovaní sa používajú tzv. NR testy (rozlišovacie, porovnávacie testy, testy relatívneho výkonu), ktoré sa využívajú v meraniach veľkého rozsahu na štandardizované testovanie, napríklad na výstupe zo základnej školy. Tieto testy rozdeľujú žiakov podľa úspešnosti do poradia vyjadreného v percentile.

      Obsah testovania 9

      Povolené pomôcky

      • kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.

      Zakázané pomôcky

      • mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

      Aktuálne informácie: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

       

      http://vysledky.nucem.sk/

      https://www.minedu.sk/testovanie-9-2017-vysledky-celoslovenskeho-testovania-ziakov-9-rocnika-zs/

       

      Testovanie 9 2017

      5. apríla 2017

      Predmet

      Priemerný úspešnosť školy  

      Priemerná úspešnosť SR

      (národný priemer)

      Rozdiel  

      Poznámky  

      Matematika

      64,6%

      56,4%

      + 8,2%

       

      Slovenský jazyk a literatúra

      68,0%

      61,2%

      + 6,8%