• Kontakt MŠ:

    •     

     cmsdlhaluka@gmail.com

     054/472 63 11