• Aktuality

    • CVČ

    • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva je od 1. septembra 2016 súčasťou našej školy aj Centrum voľného času. Činnosťou CVČ budú popoludňajšie záujmové krúžky, ktoré Vám ponúknu naši

     učitelia. Súčasťou CVČ sú aj poplatky. V našej škole budú nasledovné:

     žiak odovzdá škole

     mesačný poplatok

     vzdelávací poukaz a prihlášku do CVČ

     0 €

     iba prihlášku do CVČ

     1 €

      

     V školskom roku 2018/2019 CVČ navštevuje 149 žiakov, ktorí si môžu vybrať z 18 záujmových utvarov. 

     p.č.

     názov

     skratka

     Tematická oblasť výchovy

     termin

     Veduci

     1

     Cykloturistický krúžok

     CTK

     telesná a športová

     piatok           14:00  -  17:00

     Mgr. Marián Jurčišin Kukľa

     2

     Čitateľsko-spisovateľský krúžok

     ČSK

     spoločensko - vedná

     piatok                od 13:25 do 15:25

     PaedDr. Juliána Delejová

     3

     Doučovanie zo SJL

     DSJL

     vzdelávacia

     pondelok     13:30 - 15:30

     PaedDr. Juliána Delejová

     4

     Krúžok IKT pre začiatočníkov

     KIKTZ

     spoločensko - vedná

     pondelok    13:25 - 15:25

     Ing. Stanislav Rondzik

     5

     Krúžok varenia

     KV

     pracovno - technická

     pondelok od 13:25 do 15:25

     Mgr. Ivana Vagaská

     6

     Let´s speak English I.

     LSE1

     spoločensko - vedná

     streda                od 13:15 do 15:15

     Mgr. Lívia Kováčová

     7

     Let´s speak English II.

     LSE2

     spoločensko - vedná

     štvrtok          13:30 - 15:30

     Mgr. Andrea Tarnovská

     8

     Matematika pre deviatakov

     MAT9

     vzdelávacia

     utorok           13:30  -  14:30, štvrtok          13:30  -  14:30

     Mgr. Michal Gura

     9

     Pohybové hry 1

     PH1

     telesná a športová

     utorok            13:15 - 15:15

     Mgr. Rastislav Zámborský

     10

     Pohybové hry 2

     PH2

     telesná a športová

     štvrtok          13:15 - 15:15

     Mgr. Rastislav Zámborský

     11

     Prírodovedný krúžok

     PRK

     prírodno - environmentálna

     pondelok     13:30  -  15:30

     Mgr. Michal Gura

     12

     Prvá pomoc v praxi

     TvB

     prírodno - environmentálna

     streda            14:00 - 16:00

     Mgr. Klaudia Olejárová

     13

     Robotický krúžok

     RK

     spoločensko - vedná

     streda            13:25 - 15:25

     Ing. Stanislav Rondzik

     14

     Šikovné ruky

     ŠR

     pracovno - technická

     štvrtok          13:15  -  15:15

     Mgr. Ivana Vagaská

     15

     Škola hrou

     ŠH

     vzdelávacia

     utorok           12:45  -  14:45 

     Mgr. Ivana Vagaská

     16

     Štvrtácke popoludnie

     ŠtP

     vzdelávacia

     utorok od        13:15 do 15:15

     Mgr. Silvia Demská

     17

     Tretiacke popoludnie

     TP

     vzdelávacia

     štvrtok          12:30 - 14:30

     Mgr. Valeria Kobulnická

     18

     Zábavné popoludnie

     ZP

     vzdelávacia

     utorok           12:30  -  14:30

     Mgr. Valeria Kobulnická

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     V prípade finančnej náročnosti záujmového krúžku môže určiť vedúci krúžku výšku mesačného poplatku.

     ZIADOST_CESTNE_PREHLASENIE__pre_CVC_CZS_s_MS_sv._Faustiny_ok.docx