• Predaj lístkov

     •  

      Stravné lístky na mesiac  NOVEMBER

       2018  si môžete zakúpiť dňa :

       

       

      23.10.2018 - utorok  a streda - 24.10.2018

           

             ÚHRADA:  

                                1. stupeň – 17,60€   / cena 1 stravného  lístka 0,88€ /

                                2. stupeň – 19€  / cena 1 stravného  lístka 0,95€ /

                            MŠ – 21€  / cena 1 stravného  lístka 1,05€ /

       

       

      Prosím o dodržanie termínu, lebo po tomto termíne už bude za mňa zástup!

       

                                                                                                           Vedúca šk. jedálne.