• Predaj lístkov

     •  

      Oznam školskej jedálne

      Stravné lístky na mesiac SEPTEMBER 2018  si môžete zakúpiť dňa :

      03.09.2018 - pondelok 

                   OBED:     

                         1. stupeň – 16,72€   / cena 1 stravného  lístka 0,88€ /

                              2. stupeň – 18,05€  / cena 1 stravného  lístka 0,95€ /

                            MŠ – 21,00€ / cena 1 stravného  lístka 1,05€ /

      Pri platení je potrebné odovzdať vyplnenú prihlášku na stravovanie pre žiakov ZŠ, ktorú je možne vytlačiť si zo školskej stránky, alebo vypýtať pri platení u vedúcej ŠJ.

       

      Prosím o dodržanie termínu !

      Prosím Vás doneste aj mince!