• Predaj lístkov

     •  

      13.12.2018

      Oznam

      Odhlasovanie zo stravy je možné už iba tento týždeň do 16.12.2018 a to aj cez internetovú stránku školy. 

      Posledný týždeň už nebude možné sa odhlásiť. 

      vedúca školskej jedálne Anna SURGENTOVÁ


      Stravné lístky na mesiac  DECEMBER 2018  si môžete zakúpiť dňa :

      27.11.2018 - utorok  a streda - 28.11.2018

                   ÚHRADA:  

      1. stupeň – 13,20€   / cena 1 stravného  lístka 0,88€ /

       2. stupeň – 14,25€  / cena 1 stravného  lístka 0,95€ /

      MŠ, zamestnanci a dôchodcovia budú uhrádzať stravu až 12.12.2018.

       

                                                                                                           Vedúca šk. jedálne.