• Personálne obsadenie

     • Nadpis

     • Zástupkyňa pre MŠ

      Jana Klesiková

      tel.: 0905398130 

      ----------------------------------------------------------------------

      Materská škôlka - pedagogický zamestnanci

      MŠ1 - VČIELKY

      MŠ2 - MOTÝLIKY

       Jana  Klesiková 
       tel.: 0905398130
      Magdaléna Šoltisová
       tel.: 0908836256
      Zuzana Ondrusová
       tel.: 0907357305 
      Emília Šimcová  
      tel.: 0910323962