• Rada rodičov

     • Rada rodičov

     • Rada rodičov v školskom roku 2017/2018

       

      trieda

      meno a priezvisko

      kontakt

      trieda MŠ 1 "VČIELKY"

      Roman Moravec

       

      trieda MŠ 2 "MOTÝLIKY"

      Jana Jurčišinová Kovaliková

       

      trieda 1.A

      Mariana Lenková

       

      trieda 2.A

      Daniela Moore Klesikova

       

      trieda 3.A

      Rudolf ŠTAFFEN

       

      trieda 4.A

      Marianna BLAŽEJČÍKOVÁ

       

      trieda 5.A

      Marcela ŠVIRKOVÁ

       

      trieda 6.A

      Jana GUROVÁ

       

      trieda 7.A

      Mária EXNEROVÁ

       

      trieda 8.A

      Jarmila HOMZOVÁ

       

      trieda 9.A 

      Ján ŽIDZIK - predseda