• Rada rodičov

     • Rada rodičov

     • Rada rodičov v školskom roku 2018/2019

      trieda

      meno a priezvisko

      kontakt

      trieda MŠ 1 "VČIELKY"

      Mgr. Katarína Boruvová

       

      trieda MŠ 2 "MOTÝLIKY"

      Jana Gurová

       

      trieda 1.A

      Milena Šibová

       

      trieda 2.A

      Mariana Lenková

       

      trieda 3.A

      Daniela Moore Klesikova

       

      trieda 4.A

      Rudolf ŠTAFFEN

       

      trieda 5.A

      Ladislav SABOL

       

      trieda 6.A

      Marcela ŠVIRKOVÁ

       

      trieda 7.A

      František GURA (predseda)

       

      trieda 8.A

      Mária EXNEROVÁ

       

      trieda 9.A 

      Jarmila HOMZOVÁ

       

      Rodičovské združenia pri Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Faustíny

      https://finstat.sk/42029252