• Rada školy

     • Rada školy pre šk. rok 2018/2019

      Funkcia 

      Titl., meno, priezvisko

      Kontakt

      Predseda rady školy

      predseda Peter Kotuľak  

      Zástupcovia školy

      člen Magdaléna Šoltisová  

      člen

      Mgr. Michal Gura

       

      člen Ľudmila Ciglariková  

      Zástupcovia rodičov

      člen Stanislav Kotuľák  

      člen

      Mgr. Marianna Lenková

       

      člen

      Marianna Blažejčíková

       

       Zástupca zriaďovateľa

      člen Mgr. Miroslav Jacko  

      člen

      Mgr. Martin Šmilňák

       

      člen

      Mgr. Peter Novák

       

      člen Ing. Tomáš Magdziak