• Nepedagogickí zamestnanci

     • -

     • Školský ekonóm:

      Ing. Renáta KURUCOVÁ

      Hospodárka:

      Ľudmila CIGLARIKOVÁ

      Vedúca jedálne:

      Anna SURGENTOVÁ

      Školník:

      Stanislav PFEIFER

      Kuchárky:

      Beata ŠUTOROVÁ

      Františka MARCINOVÁ

      Upratovačky:

      Monika LENKOVÁ

      Eva KOŽARIKOVÁ