• Dokumenty školy

     • Nadpis

     •  

       

      Organizácia školského roka 2018/2019

      Vyučovanie

        Začiatok       Začiatok vyučovania Koniec vyučovania
      Prvý polrok      1. september 2018                3. september 2018 (pondelok)                31. január 2018 (štvrtok)
      Druhý polrok       4. február 2019 (pondelok) 29. jún 2019 (piatok)

      Termíny triednych aktívov ZRPŠ:

      26. september 2018, 24. apríl 2019

      Konzultačné hodiny tu.

      Termíny klasifikačných porád a pedagogických rád:

      • 28. august 2018        zasadnutie pedagogickej rady
      • 22. november 2018  1. priebežná hodnotiaca porada (štvrťročná)
      • 28. január 2019       1. klasifikačná porada
      • 17. apríl 2019          2. priebežná hodnotiaca porada (tri štvrťročná)
      • 24. jún 2019            2. klasifikačná porada
      • 28. jún 2019            zasadnutie pedagogickej rady (hodnotiaca)

      Termíny pracovných porád

      • 26. septembra 2018        zhodnotenie úloh za september a plán na október
      • 24. októbra 2018             zhodnotenie úloh za október a plán na november
      • 22. novembra 2018         zhodnotenie úloh za november a plán na december
      • 19. decembra 2018         zhodnotenie úloh za december a plán na január
      • 23. januára 2019             zhodnotenie úloh za január a plán na február
      • 20. februára 2019           zhodnotenie úloh za február a plán na marec
      • 27. marec 2019              zhodnotenie úloh za marec a plán na apríl
      • 24. apríla 2019               zhodnotenie úloh za apríl a plán na máj
      • 29. mája 2019                zhodnotenie úloh za máj a plán na jún

       

      Plán práce na daný mesiac tu.

      Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka 


      pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční v 21. novembra 2018 z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika. 


      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka 


      pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční v 03. apríla 2019 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. - 17. apríla 2019


      Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách 

      Talentové skúšky. 15.3. - 30.4.2019
      1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 13.5.2019
      1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 16.5.2019

       

      Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

      Prázdniny

      Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

      Termín prázdnin

      Začiatok vyučovania po prázdninách

      jesenné

      30. október 2018

      (utorok)

      31. október - 2. november 2018

      5. november 2018

      (pondelok)

      vianoč

      21. december 2018

      (piatok)

       27. december 2018 -
       7. január 2019

       8. január 2019

       (utorok)

      polroč

      31. január 2019

      (štvrtok)

       1. február 2019

       (piatok)

       4. február 2019

       (pondelok)

      jar

      Košický kraj, Prešovský kraj

      15. február 2019

      (piatok)

       18. február -  22. február  
       2019

       25. február 2019

       (pondelok)

      Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

      22. február 2019

      (piatok)

       25. február - 1. marec   
       2019

       4. marec 2019

       (pondelok)

      Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

      1. marec 2019

      (piatok)

       4. marec - 8. marec 2019

       11. marec 2019

       (pondelok)

      veľkonoč

      17. apríl 2019

      (streda)

       18. apríl - 23. apríl 2019

       24. apríl 2019

       (streda)

      letné

      28. jún 2019

      (piatok)

       1. júl - 31. august 2019

       2. september 2019

       (pondelok)