• Dokumenty školy

          • Nadpis

          •  

             

            Organizácia školského roka 2017/2018

            Vyučovanie

              Začiatok       Začiatok vyučovania Koniec vyučovania
            Prvý polrok      1. september 2017                4. september 2017 (pondelok)                31. január 2018 (streda)
            Druhý polrok       1. február 2018 (štvrtok) 29. jún 2018 (piatok)

            Termíny triednych aktívov ZRPŠ:

            27. september 2017,   21. december 2016,    18. apríl 2018

            Konzultačné hodiny tu.

            Termíny klasifikačných porád a pedagogických rád:

            • 28. august 2017        zasadnutie pedagogickej rady
            • 22. november 2017  1. priebežná hodnotiaca porada (štvrťročná)
            • 24. január 2018       1. klasifikačná porada
            • 18. apríl 2018          2. priebežná hodnotiaca porada (tri štvrťročná)
            • 25. jún 2018            2. klasifikačná porada
            • 29. jún 2018            zasadnutie pedagogickej rady (hodnotiaca)

            Termíny pracovných porád

            • 27. septembra 2017        zhodnotenie úloh za september a plán na október
            • 25. októbra 2017             zhodnotenie úloh za október a plán na november
            • 29. novembra 2017         zhodnotenie úloh za november a plán na december
            • 13. decembra 2017         zhodnotenie úloh za december a plán na január
            • 24. januára 2018            zhodnotenie úloh za január a plán na február
            • 14. februára 2018           zhodnotenie úloh za február a plán na marec
            • 28. marec 2018              zhodnotenie úloh za marec a plán na apríl
            • 25. apríla 2018               zhodnotenie úloh za apríl a plán na máj
            • 23. mája 2018                zhodnotenie úloh za máj a plán na jún

             

            Plán práce na daný mesiac tu.

            Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka 


            pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční v 22. novembria 2017 z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika. 


            Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka 


            pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční v 21. marca 2018 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018


            Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách 

            Talentové skúšky

             

            25.3. - 15.4.2018

            1. kolo
            14. máj 2017 - 1. termín prvého kola prijímacích skúšok 

            17. máj 2017 - 2. termín prvého kola prijímacích skúšok 

             

            Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

            Prázdniny

            Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

            Termín prázdnin

            Začiatok vyučovania po prázdninách

            jesenné

            27. október 2017

            (piatok)

            30. október –

            31. október 2017

            2. november 2017

            (štvrtok)

            vianočné

            22. december 2017

            (piatok)

            23. december 2017

            – 5. január 2018

            8. január 2018

            (pondelok)

            polročné

            1. február 2018

            (štvrtok)

            2. február 2018

            (piatok)

            5. február 2018

            (pondelok)

            jarné

            Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

            16. február 2018

            (piatok)

            19. február –

            23. február 2018

            26. február 2018

            (pondelok)

            Košický kraj, Prešovský kraj

            23. február 2018

            (piatok)

            26. február –

            2. marec 2018

            5. marec 2018

            (pondelok)

            Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

            2. marec 2018

            (piatok)

            5. marec –

            9. marec 2018

            12. marec 2018

            (pondelok)

            veľkonočné

            28. marec 2018

            (streda)

            29. marec –

            3. apríl 2018

            4. apríl 2018

            (streda)

            letné

            29. jún 2018

            (piatok)

            2. júl –

            31. august 2018

            3. september 2018

            (pondelok)