• Novinky

      • „Tehlička pre Keňu“

      • V druhom polroku školského roka 2017/2018 sa naša Cirkevná základná škola s MŠ sv. Faustíny zapojila do pôstnej aktivity – „Tehlička pre Keňu“.  Išlo o verejnú zbierku z ktorej výťažok ide na projekty pre deti v Keni v Afrike. Verejná zbierka bola ukončená 4.4.2018. Na našej Cirkevnej škole sa nám podarilo vyzbierať sumu 145,60 eur. Do kampane sa aktívne zapájali žiaci, učitelia aj ostatní zamestnanci školy. Spolu sme pomohli dobrej a užitočnej veci a konkrétnym skutkom lásky sme prejavili našu kresťanskú lásku k blížnym, najmä k tým najchudobnejším.

       Mgr. Marián Jurčišin – Kukľa, osoba poverená a zodpovedná za priebeh zbierky.

      • Tibor Hujdič v Čitárni u sv. Faustíny

      • V pondelok 23. apríla (presne rok potom, čo sme za Čitáreň u sv. Faustíny bežali na Radničnom námestí) sme v našej škole mali vzácneho hosťa.

       Prvý rok našej Čitárne u sv. Faustíny prišiel spolu s nami osláviť čitateľ rozprávok a propagátor dobrých kníh Tibor Hujdič (alias pán Mrkvička).Doobedu mali niekoľko workshopov naši žiaci druhého stupňa a poobede čítali najmenšie deti s rodičmi.Od účastníkov akcií sme si vypočuli veľa dobrých ohlasov a v čitárni sme odvtedy zaznamenali zvýšený počet zájuemcov o vypožičanie kníh.Ďakujeme za inšpiráciu!

       Ing. Veronika Poklembová, PhD.

      • 3. miesto na matematickej olympiáde

      • Žiačka 6.A získala 3. miesto na okresnom kole matematickej olympiády. Úspešna riešiteľka v tej istej kategórii Z6 bola Alžbeta Jurčišinová z 6.A.

       Gratulujeme.

      • Nácvik prvej pomoci

      • Vo štvrtok 12. apríla zavítali do našej školy skúsení zdravotní odborníci zo Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku. Počas dvoch vyučovacích hodín sa naši žiaci mali možnosť naučiť a následne vyskúšať podanie prvej pomoci na resuscitačnej figuríne. To, že KPR, Heimlichov manéver či Gordonov úder nie sú jednoduché, potvrdili nielen žiaci, ale aj učitelia, ktorí si tiež mohli podanie prvej pomoci zopakovať. Bonusovú hodinu tohto kurzu dostali žiaci, ktorí sa pripravujú na súťaže týkajúce sa práve záchrany života. Ďakujeme p. riaditeľovi, Ing. Tomášovi Magdziakovi, že prijal naše pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

       Mgr. Beata BALAŠČÁKOVÁ

      • A Slovo bolo u Boha

      • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili výtvarnej súťaže „...a Slovo bolo u Boha“. Žiačka 5.ročníka Alžbeta  Pavluvčíková získala vo svojej kategórii krásne 1.miesto. Srdečne blahoželáme.

      • Pekné umiestnenie na súťaží hudobného folklóru

      • V nedeľu, dňa 8.4.2018, sa v Hornošarišskom osvetovom stredisku uskutočnila súťaž hudobného folklóru detí. Našu školu reprezentovala žiačka 3. ročníka: Lujza Jurčišinová-Kukľová, ktorej sa podarilo získať zlaté pásmo a cenu poroty.

        

       Lujzke blahoželáme a prajeme veľa ďalších hudobných úspechov!

       Mgr. Silvia DEMSKÁ

      • More cakes more help a Tehlička pre Afriku

      • Počas pôstu sme sa v škole zapojili do medzinárodného e-Twinning projektu More cakes more help (viac koláčikov viac pomoci), ktorý rozbehla ZŠ s MŠ v Terni.

       Každý týždeň v stredu (počas pôstu a po Veľkej noci) napiekla jedna z tried druhého stupňa koláčiky a vo štvrtok po sv. omši a cez prestávky ich ponúkali za dobrovoľný príspevok všetkým ktorí mali chuť nás podporiť. Mohli sme ochutnať čokoládový či ovocný koláč, najobľúbenejšie boli muffiny. Projekt bol veľmi úspešný a koláčiky sa rýchlo míňali.

       Vyzbierané dobrovoľné príspevky poputujú do zbierky Tehlička pre Afriku. Podarilo sa nám za koláčiky vyzbierať celkom 115,90 eur. Tento rok podporujeme deti v Keni.

       Do zbierky Tehlička pre Afriku sa ešte stále môžete zapojiť.

        

       Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do pečenia

       a tiež všetkým Vám, ktorí ste nás podporili!