• Novinky

      • Červená stužka

      • Aj naša škola sa tento rok v rámci celoslovenskej kampane „Červená stužka“ zapojila do viacerých aktivít, ktoré súvisia so stále aktuálnou témou HIV/AIDS. Žiaci 5. ročníka nezapreli povestnú súťaživosť a s myšlienkou „Zastavme šírenie HIV a AIDS“ zabojovali v triednom pingpongovom turnaji. V propagácii a rozširovaní základných informácii o tejto chorobe pokračovali hlavne dievčatá 8. ročníka, ktoré okrem samotnej prípravy červených stužiek, tvorby nástenky, 1. 12. rozdávali červené stužky žiakom a učiteľom 2. stupňa. Aby sme aktivitám dodali hlbší zmysel, v triedach 7., 8. a 9. ročníka sme po dopozeraní filmu Anjeli, diskutovali o šírení HIV, čím sme otvorili väčší priestor na premýšľanie o dopade AIDS na ľudské osudy. Bodku za všetkými aktivitami, ktoré súviseli s bojom proti HIV a AIDS, tvorila „Živá stužka“, o ktorú sa opäť postarali žiačky 8. ročníka. Cieľom realizovaných aktivít bolo nielen zvýšenie povedomia žiakov o tejto chorobe, jej šírenia a možnosti prevencie, ale aj vyjadrenie solidarity s ľuďmi trpiacimi AIDS.

      • VŠETKOVEDKO

      •  Aj žiaci našej školy sa dnes zúčastnili celoslovenskej vedomostnej súťaže. V súboji o  najmúdrejšieho medzi najbystrejšími o titul Všetkovedka zabojovali títo žiaci: Filip Kendra z 2. ročníka,   Margaréta Lenková, Tereza Hanuliaková, Lujza Jurčišinová-Kukľová z 3.ročníka a Ondrej Gura zo 4.ročníka.

      • Koncert s ujom Viktorom

      • Do galérie Koncert s ujom Viktorom boli pridané fotografie.

       Dňa 22.11.2017 žiakov 1– 4. ročníka našej školy navštívil so svojim hudobno- zábavným programom ujo Viktor. Koncert bol plný pesničiek s jednoduchými, veselými, náučnými, ľahko zapamätateľnými textami a zároveň rytmickými a chytľavými melódiami, čo sa prejavilo na skvelej nálade všetkých žiakov.

       Viktor-Afrika.wmv​​​​​​​

       Viktor-Saso.wmv​​​​​​​

      • Strelecká liga

      • Výsledková listina 1. kola streleckej ligy  žiakov 2018

       1. kolo sa konalo 23.11.2017 organizátorom je ZŠ Pod Vinbargom BJ.

       Výsledky našícj zástupcov:

       Žiaci:

       3. miesto Rafael Knapík nástrel 266

       Žiačky:

       7. miesto Slavka Lenková nástrel 159

        

      • Exkurzia v Pekárni

      • Žiaci tretieho ročníka sa v pondelok 20.11. 2017 zúčastnili exkurzie v pekárni Družba v Bardejove. Tety pekárky a ujovia pekári nám ukázali aký je postup pri výrobe chleba a pečiva. Dali nám aj ochutnať čerstvo upečené rohlíky. Chutili nám. Ďakujeme!

       Do galérie Návšteva pekárne boli pridané fotografie.

      • Hodina deťom u nás v škole

      • Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

       http://www.hodinadetom.sk/

     • Beseda s pani policajtkou
      • Beseda s pani policajtkou

      • Zaujímavé stretnutie s pani policajtkou mali deti v materskej škole, ktoré bolo zamerané  na informácie o dopravných predpisoch, o práci polície a o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť. Beseda pokračovala  so žiakmi druhého ročníka, ktorí boli zapojení do projektu ,,Póla radí deťom“. Hravou formou prostredníctvom  pracovných listov, ktoré dostali, budú plniť jednotlivé úlohy počas školského roka.

       Do galérie Beseda s pani policajtkou boli pridané fotografie.

      • Beseda na tému "Kriminalita mládeže a kyberšikana

      • Dňa 9.11.2017 sa žiaci siedmého a ôsmeho ročníka našej školy zúčastnili besedy s poručičkou Bc. Kvetoslavou Pekaríkovou, príslušníčkou Policajného zboru SR v BardejoveHlavným cieľom bolo oboznámiť mladistvých s kriminalitou mládeže, so šikanovaním a bojom proti šikanovaniu. Osobitne sa venovala kyberšikane, čiže šikanovaniu pomocou sociálnych sietí prostredníctvom internetu. Študenti boli informovaní o trestnoprávnej zodpovednosti. 

       Po prednáške nasledovala diskusia, v ktorej sa žiaci mohli spýtať na všetky oblasti týkajúce sa tejto témy.

     • Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov
      • Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov

      • Školský rok 2017/2018

       Žiaci 1. stupňa, 5., 6. a 7. ročníka sa už po druhýkrát zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov. Projekt priniesol našim žiakom príležitosť vytvoriť si vlastné originálne záložky ľubovoľnou technikou a následne si ich vymeniť so spolužiakmi z partnerskej školy. Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a osemročnými gymnáziami a hlavne podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Tohto roku nám bola pridelená partnerská ZŠ z Nitry. Záložky sa žiakom páčili a nám už neostáva nič iné len zaželať im  pútavé čítanie kníh rôznych žánrov.

       Do galérie Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov boli pridané fotografie.