• Novinky

     • PRÍRODA OČAMI DETÍ - fotografická súťaž
      • PRÍRODA OČAMI DETÍ - fotografická súťaž

      • V priebehu celého druhého polroka, teda od februára po jún, sa žiaci aktívne zapájali do fotografickej súťaže „Príroda očami deti“. Pomocou mobilných telefónov, či digitálnych fotoaparátov sa zamerali buď na celkový ráz krajiny, alebo vybrali nejaký zaujímavý detail v nej. Cieľom fotografickej súťaže bolo ponúknuť žiakom aktívne využitie voľného času, rozvíjať svoj talent, venovať sa svojej záľube, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o vzdelávanie a v neposlednom rade zasúťažiť si medzi sebou o zaujímavé ceny. 

       VÝSLEDKY:

       1. miesto - TAMARKA KIMÁKOVÁ, 6.ročník

       2. miesto - TAMARKA CHOBOROVÁ, 5. ročník

       3. miesto - GRÉTKA KNAPÍKOVÁ, 6. ročník

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a výhercom BLAHOŽELÁME.

       PRÍRODA OČAMI DETÍ - fotografická súťaž - Obrázok 1  PRÍRODA OČAMI DETÍ - fotografická súťaž - Obrázok 2  PRÍRODA OČAMI DETÍ - fotografická súťaž - Obrázok 3

       Mgr. Antónia Bujňáková