• Novinky

     • Rafael Knapik 3. miesto
      • Rafael Knapik 3. miesto

      • Rafael KNAPIK v konečnom hodnotení streleckej ligy žiakov 2017 dosiahol pekné 3. miesto z nástrelom 806 bodov. Gratulujeme.   

     • Noc s Andersenom
      • Noc s Andersenom

      • Noc s Andersenom je piatková noc na prelome marca a apríla, ktorou si knižnice na celom svete pripomínajú výročie narodenia  dánskeho rozprávkara H.Ch. Andersena. Aj naši žiaci 2.,3. a 4.ročníka sa dočkali tejto noci, ktorá sa v  škole konala po prvýkrát.  Síce o týždeň skôr, aby sme sa spoločne zúčastnili aj na piatkovej školskej krížovej ceste a sv. omše.  Akcia sa naozaj vydarila. V škole sme sa všetci spoločne stretli o štvrtej popoludní. Po krátkych pokynoch sa žiaci ubytovali vo svojich triedach a akcia sa mohla začať. Deti sa oboznámili so spisovateľom H. Ch. Andersenom, plnili množstvo pripravených zaujímavých úloh, rébusov a hádaniek. Samozrejme nechýbalo ani hlasné spoločné čítanie s porozumením, večerníček, nakoniec aj neskoro v noci spánok, ranné vstávanie, spoločné raňajky, diplomy a sladká odmena. Ďakujeme rodičom za dôveru, že nám zverili svoje úžasné deti a taktiež učiteľom Mgr. Rastislavovi Zámborskému a Ing.Veronike Poklembovej, PhD. za pomoc pri príprave a realizácií tejto akcie. Už teraz Vám môžeme sľúbiť jej pokračovanie v budúcnosti.

       Do galérie Noc s Andersenom boli pridané fotografie.

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

     • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2017
      • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2017

      • Slávnostné vyhodnotenie národného kola 4.ročníka výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, ktorá bola vyhlásená na tému „Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát“ sa uskutočnilo dňa 22.marca 2017 v priestoroch prekrásneho zámku mesta Bytča – v svadobnej sieni. Zúčastnila sa na ňom aj naša žiačka 5.ročníka Alžbeta Jurčišinová, ktorá v kategórií „Internetové hlasovanie“ získala krásne 1.miesto. Blahoželáme!!!

       Do galérie Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2017 boli pridané fotografie.

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

      • Úspech v PYTAGORIÁDE NAJLEPŠÍ MEDZI PIATAKMI

      • 14. a 15. 3. 2017 sa naši žiaci zúčastnili na  OKRESNOM kole PYTAGORIÁDY.

       Ide o matematickú súťaž, v ktorej rozhoduje nielen správny výsledok žiakov, ale zároveň čas potrebný na výpočet príkladov. Výsledné hodnotenie sa skladá z bodov za správne výsledky a z bodov za čas.

       Žiaci, ktorí nás reprezentovali v jednotlivých kategóriách:

       3. ročník: Melissa Bigdelizare, Peter Kukľa

       4. ročník: Dorotea Exnerová

       5. ročník: Tamara Choborová, Alžbeta Jurčišinová,

       6. ročník: Viktória Nogová

       7. ročník: Samuel Pecha, Slávka Lenková

       Spomedzi nich sa veľmi dobre umiestnila Melissa Bigdelizare – obsadila 7. miesto vo svojej kategórii.

       Tento rok po druhýkrát získali vynikajúce umiestnenie na okresnom kole žiačky piateho ročníka. Z vybraných  piatakov z celého okresu obsadili prvé a druhé miesto.

       Tamarka CHOBOROVÁ 1. miesto

       Alžbetka JURČIŠINOVÁ 2. miesto

       Gratulujeme im  a ďakujem za úspešnú reprezentáciu.

       Mgr. Michal GURA

     • POĽOVNÍCI A PRÍRODA V TVORBE DETÍ
      • POĽOVNÍCI A PRÍRODA V TVORBE DETÍ

      • Láska k prírode a k zvieratkám necharakterizuje len poľovníkov, ale aj našich žiakov. Svedčia o tom ich výtvarné a literárne práce, ktoré sme zaslali do súťaže POĽOVNÍCI A PRÍRODA V TVORBE DETÍ. 15.3.2017 sme zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení v Šarišskom múzeu v Bardejove, kde za účasti poľovníkov boli ocenené najlepšie práce zo všetkých základných škôl bardejovského okresu. Atmosféru umocnila výstava trofejí a parožia.

       VÝTVARNEJ súťaže sa zúčastnilo 227 žiakov. Z našej školy boli ocenené  žiačky:

        Alžbeta Pavluvčíková zo  4. ročníka, ktorá získala krásne 1. miesto a Alžbeta Jurčišinová z 5. ročníka, ktorá získala tiež pekné 2. miesto. V kategórii priestorové práce nás zastupovala žiačka Viktória Nogová zo 6. ročníka, ktorá tiež nesklamala a odniesla si 1. miesto.

       V LITERÁRNEJ časti súťažilo 70 básní a príbehov s poľovníckou tematikou. Naša žiačka, Emka Krupová zo 6. ročníka, získala pekné 3. miesto. Jej báseň Ujo poľovník si budete môcť prečítať v letnom čísle Faustináčika.

       Blahoželáme!

       Do galérie POĽOVNÍCI A PRÍRODA V TVORBE DETÍ boli pridané fotografie.

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

       PaedDr. Juliána DELEJOVÁ

     • „Veľkí čítajú malým“
      • „Veľkí čítajú malým“

      • Keď mám peknú knižku v ruke,

       hoci neveľkú,

       je to akoby som stretla

       dobrú priateľku.

       Do marca, mesiaca knihy, sme vstúpili aj s aktivitou na podporu čitateľskej gramotnosti – „Veľkí čítajú malým“, ktorá spája žiakov základnej školy so škôlkarmi. V čase, keď sa deti v MŠ ukladajú na popoludňajší odpočinok do svojich postieľok, zvyčajne im pred spaním čítajú ich pani učiteľky. Počas celého mesiaca marec ich však nahradia žiaci – dobrovoľníci, ktorí im každý deň pred spaním prečítajú jednu rozprávku.

       Do galérie „Veľkí čítajú malým“ boli pridané fotografie.

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

     • Súťaž Knižný Superman
      • Súťaž Knižný Superman

      • Vyhlasujeme školskú súťaž Knižný Superman, do ktorej sa môžete zapojiť už teraz v marci.

       Čitateľ, ktorý do konca mája prečíta najviac kníh a napíše o nich do súťažného formulára, bude ocenený cenou. Formuláre môžete odovzdávať do špeciálne označenej schránky, ktorá bude umiestnená v Čitárni v 6.A.

       Súťaž Knižný Superman je súčasťou projektu 'Čitáreň u sv. Faustíny', ktorý sa stal finalistom grantového programu A(tra)ktívny Bardejov.

       Zoznam nových kníh, ktoré sme na školu nedávno dostali je TU
       . Naživo si tieto knihy aj ďalšie môžete prečítať aj vypožičať v Čitárni v 6.A.

       Súťaž Knižný Superman je súčasťou projektu 'Čitáreň u sv. Faustíny', ktorý sa stal finalistom grantového programu A(tra)ktívny Bardejov.

       Za inšpiráciu a pomoc pri príprave tejto aktivity ďakujeme p. uč. M. Leitnerovej zo ZŠ s MŠ M. R. Štefánika v Budimíri.


       Želáme všetkým pekné zážitky s knihami!

       Ing. Veronika POKLEMBOVÁ, PhD.

       PaedDr. Juliána DELEJOVÁ

     • Čitáreň u sv. Faustíny vo finále grantového programu Komunitnej nadácie Bardejov
      • Čitáreň u sv. Faustíny vo finále grantového programu Komunitnej nadácie Bardejov

      • Projekt Čitárne u sv. Faustíny, ktorý sme predložili do grantového programu A(tra)ktívny Bardejov, bol vybraný medzi 4 finalistov
       (http://www.knbj.sk/cms/?page_id=1359). Akú výšku grantu dostaneme sa rozhodne na 2. ročníku Behu za
       A(tra)ktívny Bardejov, ktorý sa bude konať 23. apríla 2017.
       O tom, ako môžete projekt na Behu podporiť Vás budeme už čoskoro informovať na stránke školy.
       V rámci projektu sa plánuje realizovať Čitáreň v jednej z tried školy, kde okrem čítania a vypožičiavania kníh chceme pripraviť počas leta a jesene aj niekoľko popoludní pre žiakov školy, ich rodiny aj širšiu verejnosť.

       Ing. Veronika POKLEMBOVÁ, PhD.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
      • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      • Posledný februárový deň patril recitátorom. 28.2.2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci si zmerali sily v prednese poézie a prózy. Súťažilo sa v troch kategóriách a rozhodovanie nebolo jednoduché, pretože naši žiaci príjemne prekvapili.

       Výsledková listina:

       Poézia – 1. kategória:

       1. miesto – Laura Lenková, 4. ročník
       2. miesto – Martin Švirk, 4. ročník
       3. miesto – Margarétka Sabolová, 3. ročník

        

       2. kategória:

       1. miesto - Alžbeta Jurčišinová, 5. ročník
       2. miesto – Sára Eliášová, 5. ročník
       3. miesto – Richard Exner, 6. ročník

        

       3.  kategória:

       1. miesto – nebolo udelené

       2. miesto – Monika Pavluvčíková, 8. ročník

       3. miesto – Samuel Pecha, 7. ročník

        

       Próza – 1. kategória:

       1. miesto – Sára Jurčišinová, 4. ročník

       2. miesto – Laura Jurčišinová-Kukľová, 4. ročník

       3. miesto – Margarétka Lenková, Lujza Jurčišinová-Kukľová, 2. ročník

        

       2. kategória:

       1. miesto – Viktória Nogová, 6. ročník

       2. miesto – Sára Siváková, 6. ročník

       3. miesto – Ema Krupová, 6. ročník

        

       Ďakujeme všetkým zúčastneným,  opäť potvrdili to, že v našej škole je veľa talentovaných žiakov. Víťazom školského kola blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole

       Do galérie Hviezdoslavov Kubín školské kolo boli pridané fotografie.

       PaedDr. Juliána DELEJOVÁ