• Novinky

     • Nástenka drogy
      • Nástenka drogy

      • Dňa 17.2.2017 sa na našej škole pri príležitosti boja proti drogám uskutočnila súťaž o najkrajšiu nástenku s protidrogovou tematikou. Do súťaže sa zapojili triedy 5. – 9. ročníka. Každá trieda si pripravila svoju nástenku s protidrogovou tematikou. Všetky práce boli veľmi zaujímavé a poučné. Víťazom súťaže sa napokon stali žiaci 8. ročníka. Za odmenu si mohli objednať pizzu, na ktorej si pochutnali spolu so svojou triednou učiteľkou.

       Do galérie Nástenka drogy boli pridané fotografie.

       Mgr. Marián JURČIŠIN KUKĽA

     • Valentín 2017
      • Valentín 2017

      • Originálna a kreatívna

       Kto? Čo? Oslava sviatku sv. VALENTÍNA

       Kde? V našej škole

       Kedy? 14. februára 2017

       Ako? Súťaž o originálny VALENTÍNSKY VÝTVOR

                 Súťaž o najšikovnejšiu dvojicu (žiak 1. stupňa so žiakom 2. stupňa)

                  VALENTÍNSKA POŠTA

       Výsledok? Zaujímavé práce našich žiakov

                         Víťazné triedy -  štvrtáci a piataci

                         Fantastická nálada

       Do galérie Valentín 2017 boli pridané fotografie.

        

     • ÚSPEŠNÝ  VŠETKOVEDKO
      • ÚSPEŠNÝ  VŠETKOVEDKO

      • Aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO. Súťaž  Všetkovedko obsahuje otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli – vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, informatická, dopravná, hudobná a výtvarná výchova.

       • Najúspešnejšou žiačkou  školy , ktorá získala titul  ,,Všetkovedko školy“ a ,,Všetkovedko“ sa stala žiačka 4. ročníka Laura  Jurčišinová – Kukľová
       •  Krásny titul ,,Všetkovedko“ získala aj žiačka 2. ročníka  Lujza Jurčišinová – Kukľová
       • Titul „Všetkovedkov učeň“ získala žiačka 2. ročníka Margaréta  Lenková a žiačka 5. ročníka Alžbeta Jurčišinová

        

       Všetci súťažiaci si odniesli diplomy,zaujímavé ceny a knihy

       Srdečne blahoželáme!

       Do galérie Vševedko boli pridané fotografie.

       Mgr. Valeria KOBULNICKÁ

     • Bodka za polrokom
      • Bodka za polrokom

      • Koniec 1. poroka, vysvedčenie .... K tomu už neodmysliteľne patrí aj školská diskotéka. 2.2. 2017 (podvečer) sa naša jedáleň zmenila na tanečný parket. Dobrá hudba, o ktorú sa postarali naši žiaci (Patrik Biško a Benjamín Exner), roztancovala všetkých žiakov druhého stupňa. Nechýbali zaujímavé súťaže pripravené šikovnými deviatakmi a korunovanie kráľovnej a kráľa diskotéky. Tohtoročnou kráľovnou sa stala Grétka Knapíková a titul káľa získal Sven Jurčišin. Úsmev na detských tvárach vyčarovala aj bohatá tombola. Bol to pekný večer, plný zábavy a tanca.

       Do galérie Bodka za polrokom boli pridané fotografie.

       PaedDr. Juliána DELEJOVÁ

     • Žiačka 2. ročníka ocenená v súťaži časopisu REBRÍK
      • Žiačka 2. ročníka ocenená v súťaži časopisu REBRÍK

      • Margarétka Lenková z 2.A bola vyžrebovaná a dostala krásnu knižku Anička a flautička za správne vyriešenú tajničku v súťaži novembrového čísla časopisu REBRÍK:

       "Je toľko vecí, ktoré považujeme za veľmi dôležité. Často si však neuvedomujeme, že radosť a pokoj nám prinesie niečo iné. MALIČKOSTI."

       Do galérie Žiačka 2. ročníka ocenená v súťaži časopisu REBRÍK boli pridané fotografie.

       Gratulujeme!

       Ing. Veronika POKLEMBOVÁ, PhD.

     • Prišli knihy do školy
      • Prišli knihy do školy

      • Prišla stuhou previazaná škatuľka. A v nej bola...
       veľká knižná zásielka :-) 
       Knihy škole a deťom venovali teachforslovakia.sk a martinus.sk
       Ďakujeme!
       Už teraz sa môžete tešiť ma marec plný čítania. Viac napíšeme včas.
       Do galérie Nové knihy boli pridané fotografie.
       Ing. Veronika poklembová, PhD.
        
     • NAJLEPŠIE V OKRESE
      • NAJLEPŠIE V OKRESE

      • Naše žiačky z PIATEHO ročníka sa zúčastnili 24. januára 2017 okresného kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY. Z takmer 30-tich šikovných matematikov z celého okresu obsadili prvé a druhé miesto, čím prekonali žiakov i z veľkých mestských škôl. Gratulujeme im  a ďakujem za úspešnú reprezentáciu.
       Tamarka CHOBOROVÁ 1. miesto

       Alžbetka JURČIŠINOVÁ 2. miesto

       NAJLEPŠIE V OKRESE - Obrázok 1

       Mgr. Michal GURA

     • Video nočná hra 2. A
      • Video nočná hra 2. A

      • V piatok podvečer prvého školského týždňa v novom roku čakalo druhákov, ich rodičov a starých rodičov prekvapenie. Bola ním vianočná hra o príbehu Betlehemskej hviezdy, ktorá priviedla troch kráľov a ďalsích pútnikov k novonarodenému Ježiškovi. Pozrite si video a dozviete sa viac.

        

       Ing.Veronika POKLEMBOVÁ, PhD.