• Novinky

     • Pasovanie prvákov
      • Pasovanie prvákov

      • PASOVANIE  PRVÁKOV

              Tradíciou našej školy je, že na sviatok sv.  Lucie, ktorá je nositeľkou svetla prijímame žiakov prvého ročníka za „nositeľov svetla“.   Aj tento rok to nebolo inak. V sprievode  sv. Lucie, ktorú sprítomnilo dievča  nosiace svetlo, priviedli žiaci deviateho ročníka pred oltár svojich najmladších spolužiakov  - prvákov.

       Žiaci so zapálenou sviečkou predstúpili pred pána kaplána, ktorý ich pasoval za nositeľov svetla.  Nechýbala modlitba sv. Lucie, pesnička a sľub prváka. Slávnosť pasovania prvákov bola zakončená sv. omšou.

       ,,Sľubujeme, že budeme svietiť jasným svetlom viery, nádeje, lásky:

       1. na vyučovaní
       2. počas prestávok
       3. v školskom klube
       4. v školskej jedálni
       5. mimo školy “

       Prajeme  našim prvákom veľa svetla v každodennom živote!

       Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

       Mgr. Valeria KOBULNICKÁ

      • Zo školských lavíc do telocvične

      •    Dňa 7.12.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili atletickej súťaže organizovanej Cirkevnou základnou školou bl. Zefirína Poštárka pod názvom „Zo školských lavíc do telocvične“. Súťažilo sa v behu na 60 m, 400 m a 800 m, v štafetovom behu, v hode plnou loptou a v skoku do diaľky z miesta v kategóriách 3-4.roč a 5-6.roč, chlapci a dievčatá zvlášť.  Naši žiaci získali tieto ocenenia:

       Beh na 60 m – Marek Blažejčík -3.miesto, Peter Kukľa – 2.miesto

       Beh na 400 m – Sára Jurčišinová – 3.miesto, Martin Švirk – 2.miesto,

                                    Marián Kotľár- 1.miesto

       Skok do diaľky – Klaudia Švirková – 1.miesto, Martin Švirk – 2.miesto,

                                    Peter Kukľa – 2.miesto,     Marián Kotľár – 1. miesto

       Hod plnou loptou – Martin Švirk – 3.miesto

       Štafetový beh – Marián Kotľár, Sára Jurčišinová, Klaudia Švirková – 1.miesto

       Mgr. Mária EXNEROVÁ

        

        

        

     • Jesenná selfie
      • Jesenná selfie

      • V mesiaci október 2016 sa žiaci našej Cirkevnej základnej školy sv. Faustíny zapojili do fotografickej súťaže „Jesenná selfie“, ktorú organizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou. Svoje jesenné fotografie zaslali žiaci – Šimon Hnát (9.roč.), Kristína Homzová (9.roč.), Slávka Lenková (7.roč.) a Timotej Homza (7.roč.). Najlepšie fotografie vyberala odborná porota a celkovým víťazom súťaže sa napokon stala žiačka našej školy Kristína Homzová z 9. ročníka, ktorá krásne reprezentovala našu školu. Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

       Do galérie Jesenná selfie boli pridané fotografie.

       Mgr. Marián JURČIŠIN KUKĽA

     • „Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát“
      • „Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát“

      • Aj v tomto školskom roku Okresný úrad Bardejov v spolupráci s oddelením školstva a telesnej kultúry Mestského úradu Bardejov vyhlásil okresné kolo výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany na tému: „Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát“. Do súťaže sa zapojilo deväť škôl, ktoré spoločne zaslali 113 prác. Aj žiačka našej školy Alžbeta Jurčišinová z 5. ročníka vytvorila krásnu priestorovú prácu – psa záchranára, s ktorým získala v kategórií 2. stupňa prvenstvo  a jej práca bola zároveň ocenená ako najlepšia práca spomedzi všetkých kategórií. Tým postúpila spolu  so svojou prácou na celoštátne národné kolo, ktoré sa bude konať  1.marca 2017 v Bytči. Blahoželáme!

       „Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát“ - Obrázok 1

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

     • Komiksiáda
      • Komiksiáda

      • Dňa 15. decembra 2016 sa v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove uskutočnilo vyhodnotenie literárnej súťaže o najzaujímavejší komiks, ktorú knižnica vyhlásila v rámci Roka čitateľskej gramotnosti. Projekt prebiehal v mesiacoch september – december 2016, pričom súťažiaci boli začlenení do dvoch kategórií. Súťažiaci mladšej kategórie za dané obdobie mali prečítať text s ľubovoľným literárnym žánrom a k prečítanému dielu vytvoriť komiks. Žiačka 4. ročníka Laura Lenková si z tejto súťaže v kategórií mladší žiaci odniesla krásne 1. miesto. Ani žiačky Laura Jurčišinová- Kukľová a Sabinka Kotuľáková neobišli naprázdno, pretože aj ony získali v tejto kategórií cenu poroty. Blahoželáme!

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

       Do galérie Komiks boli pridané fotografie.