• Novinky

      • Žiaci od 3. po 9. ročník si otestovali svoje znalosti v  informatickej súťaži iBobor 2016 v troch kategóriách Bobrík (3. a 4. ročník), Benjamín 5., 6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník).

       Najlepší výsledok dosiahla Laura Jurčišinová Kukľová (kategória Bobrík)

       Úspešní riešitelia európskej informatickej súťaže iBOBOR 2016

       Kategória BOBRÍK

       Laura Jurčišinová Kukľová, 4., Dorotka Exnerová, 4., Peter Šimon Jurčišin, 3., Klaudia Švirková, 4.

       Kategória BENJAMÍN

       Klára Gurová, 7., Tamara Choborová, 5., Martin Exner, 7.

       Kategória KADET

       Dagmar Bosáková, 9., Dávid Šutor, 9., Šimon Hnát, 9., Anna Jurčišinová, 8.

       Štatistika súťaže: http://ibobor.sk/

        

       GRATULUJEME.

       Skúste si to: http://ibobor.soitron.com/sutaz_demo/

     • Chlapci majstri okresu v stolnom tenise
      • Chlapci majstri okresu v stolnom tenise

      • Naši šikovní chlapci vybojovali 1. miesto v okresnom kole v stolnom tenise žiakov základných škôl, v zložení: Stanislav Graca, Patrik Biško a Richard Exner, a tak postúpili do krajského kola.

       Do galérie Chlapci majstri okresu v stolnom tenise boli pridané fotografie.

       Mgr. Marek ŠIMCO

     • Smoothie day
      • Smoothie day

      • Ako si vylepšiť stravovacie návyky? No napríklad spraviť si Smoothie Day. Kde si žiaci sami pripravia zdravé nápoje 

       podla vlastnej predstavy a skončí to záverečnou ochutnávkou.

       Do galérie Smoothie day boli pridané fotografie.

       Mgr. Marek ŠIMCO

     • Desiatujeme
      • Desiatujeme

      • Desiatujeme.

       Od novembra poskytujeme žiakom našej školy desiatu.

       ​   Desiatujeme - Obrázok 1​      Desiatujeme - Obrázok 2

     • Zážitkové učenie
      • Zážitkové učenie

      • Zážitkové učenie

       V súčasnej pedagogike sa často skloňuje metóda zážitkového učenia, pomocou ktorej si žiaci osvoja vedomosti efektívnejšie, ak si ich môžu vyskúšať na vlastnej koži. A preto sa piataci, šiestaci a siedmaci vybrali na exkurziu do Košíc.

        Naša prvá zastávka bola v Slovenskom technickom múzeu. Ako jediné múzeum na Slovensku poskytuje komplexný pohľad do histórie vedy a techniky. Tvorí ho viacero expozícií. Najmladší účastníci našej posádky (piataci) pozorovali hviezdnu oblohu v planetáriu. Ich nadšenie bolo dôkazom toho, že astronomická tematika v praxi ich zaujala. Žiaci 6. ročníka si podľa návodu vyskúšali rôzne pokusy a pozorovali fyzikálne javy náučno-zábavnou formou. Siedmaci „sa ocitli“ v sieni elektrických výbojov. Získané vedomosti z elektrotechniky si overili prakticky na dynamických exponátoch.

       Ako druhú zastávku sme si zvolili Múzeum letectva, ktoré sa nachádza v areáli Letiska Košice. Dozvedeli sme sa o technickom vývoji lietadiel, leteckých motorov, prístrojov a informácií súvisiacich s letectvom. Unikátom tohto múzea je Galéria prezidentských lietadiel, ktorá vznikla aj vďaka podpore  bývalého prezidenta Slovenskej republiky (Rudolfa Schustera).

       Celá exkurzia bola zaujímavá, poučná a hlavne zážitková.

       Do galérie Zážitkové učenie boli pridané fotografie.

       PaedDr. Juliána DELEJOVÁ, Mgr. Antónia BUJŇÁKOVÁ

        

        

     • 4.november Deň MŠ na Slovensku
      • 4.november Deň MŠ na Slovensku

      •  Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 

       4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

       Ako sme strávili deň materských škôl v našej materskej škole?

       Hneď ráno sme deti prekvapili balónovou výzdobou, ktorá ich naštartovala, aby sme naozaj veselo strávili celý deň. Deti spolu s učiteľkami pripravovali a piekli jablkové koláčiky. Tak nasledovala diskotéka a spoločné pohostenie. A na záver nechýbalo ani známe: veľa šťastia, milá škôlka, či všetko najlepšie…....  nám ostane krásna spomienka na tento deň a už teraz sa tešíme na ďalší rok, keď všetky materské školy budú oslavovať. Pretože tak, ako materská škola je pre všetky deti bez rozdielu, aj tento deň je pre všetky materské školy…

                                                                                                                       Zuzana Ondrusová

       Do galérie 4.november Deň MŠ na Slovensku boli pridané fotografie.