• Novinky

      • Faustináčik

      • Podarilo sa nám získať podpis s venovaním od obľúbenej spisovateľky!!! Viac sa dočítate v ďalšom čísle školského časopisu ...

           Faustináčik - Obrázok 1

       PaedDr. Juliana DELEJOVÁ

      • Žiaci starým rodičom


      •  Október (RUŽENCOVÝ MESIAC a MESIAC ÚCTY K STARŠÍM) si pripomenuli aj žiaci 2. stupňa. Každý deň začínali desiatkom sv. ruženca, ktorý sa pomodlili so svojimi učiteľmi a prosili o potrebné milosti. Po sv. omši ponúkli (vždy žiaci z inej triedy) starkých chutnými dobrotami a teplým čajom. Preukázali tak nielen svoju zručnosť (dievčatá sa osvedčili ako šikovné cukrárky, chlapci ako usilovní pomocníci), ale aj schopnosť podeliť sa, ochotu, lásku a úctu k starším ľuďom.

       PaedDr. Juliana DELEJOVÁ

     • Šarkaniáda
      • Šarkaniáda

      •            Jesenné dni  prinášajú  množstvo aktivít, ktoré farebná jeseň ponúka. Jednou z nich je aj púšťanie šarkanov. A tak sa aj naši žiaci prvého stupňa  zabavili, pobehali a poobdivovali lietajúce šarkany.

       Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

       Mgr. Valeria KOBULNICKA, Mgr. Rastislav ZÁMBORSKÝ

      • Literárna cena Janka Frátrika 2016

      • Literárna cena Janka Frátrika 2016 - Obrázok 1Mesto Žilina a Krajská knižnica v Žiline vyhlásili 1.ročník súťaže Literárna cena Janka Frátrika 2016, ktorej cieľom je objavovať nové básnické talenty, podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie mladých literárnych talentov. Na základe rozhodnutia odbornej komisie, ktorá hodnotila práce žiakov zaslaných do súťaže boli ocenené práce žiakov 4.ročníka:

        Dorotka Exnerová - 3.miesto, Sabinka Kotuľáková - 2.miesto, Sárka Jurčišinová - 1. miesto

       Dievčatám blahoželáme!

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

     • Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame,
      • Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame,

      • Školský rok 2016/2017 – Rok čitateľskej gramotnosti

        Žiaci 1. stupňa, 5., 6. a 7. ročníka sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame, ktorého cieľom je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktorého organizátorom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne. Na hodine výtvarnej výchovy si ľubovoľnou technikou vytvorili záložku, na ktorej stvárnili tému česko- slovenského projektu Čítam, čítaš, čítame a následne si ich vymenili s partnerskou školou z Českej republiky.

       Do galérie Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame, boli pridané fotografie.

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

     • Vystúpenie starkým
      • Vystúpenie starkým

      • Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná. 
       Aj napriek tvojim vráskam, hreje ťa naša láska. 
       Prajeme Ti milý starký, starká, 
       nech ťa sila neopúšťa, nech Ti stále slúži zdravie.
       To Vám Váš vnuk – vnučka praje. 

       Do galérie Vystúpenie starkým boli pridané fotografie.

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

     • Integrácia 2016
      • Integrácia 2016

      • Dňa 20.10.2016 sa uskutočnila v Poprade

       ,,Integrácia"- už  9. ročník.

       Naši žiaci 3.-9.ročníka sa na tomto koncerte skvelé zabávali a doniesli si skvelú náladu.

       Do galérie Integrácia 2016 boli pridané fotografie.

       Mgr. Rastislav ZÁMBORSKÝ

     • Deti sa modlia za svet
      • Deti sa modlia za svet

      • Dňa 18.10.2016 o 9.00 sme sa na našej Cirkevnej základnej škole sv. Faustíny spoločne pomodlili modlitbu sv. ruženca. Pripojili sme sa tak k iniciatíve – „Deti sa modlia za svet.“ Iniciatíva je aktivitou pápežského diela Kirche in not a prebieha nepretržite od roku 2005. Iniciatíva vychádza z myšlienky svätého pátra Pia: „Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“ Modlitbu sv. ruženca sme obetovali za obrátenie sveta, za pokoj a mier vo svete, za odstránenie nášho sebectva, za našu Cirkevnú školu a na osobné úmysly.

       Mgr. Marián JURČIŠIN KUKĽA

      • V súťaži Rómska paleta ocenená Viktória Siváková

      • V súťaži Rómska paleta ocenená Viktória Siváková - Obrázok 1Podtatranské osvetové stredisko v Poprade za aktívnej spolupráce s mestskými a miestnymi oddeleniami školstva mládeže a telesnej kultúry v Poprade, Kežmarku a v Levoči pravidelne organizuje medziokresnú súťaž Rómska paleta, ktorej cieľom  je podnietiť a rozvíjať výtvarnú tvorivosť rómskych deti. Téma tohtoročnej súťaže bola Ročné obdobia a v druhej kategórii sa jej zúčastnilo 106 škôl, ktoré poslali 645 prác. Porota v tejto kategórii udelila 34 diplomov a jednou z ocenených bola aj naša žiačka 7.ročníka Viktória Siváková. Blahoželáme!

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

     • Október – Mesiac úcty k starším
      • Október – Mesiac úcty k starším

      • Milý deduško i babička, ste kus môjho srdiečka.

       Nech vás rodina pri živote drží a vaše srdce hreje,

       nech vaše oči žiaria šťastím.......

       takéto priania zazneli dňa 01.10.2016 z úst žiakov 4.ročníka v Klube dôchodcov v Dlhej Lúke pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Slovom, spevom, scénkou a vtipmi vyčarili starkým úsmev na tvári, ale aj slzu radosti a dojatia.

       Do galérie Október – Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

     • Prváci sa stali budúcimi čitateľmi knižnice!
      • Prváci sa stali budúcimi čitateľmi knižnice!

      • Dňa 5.10.2016  sa naši malí prváci zúčastnili návštevy Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove. Cieľom návštevy bol zápis našich prvákov za čitateľa knižnice. Ak sa chceli stať členmi knižnice museli splniť niekoľko úloh zo sveta rozprávok. Pod vedením pani knihovníčky naši prváci úlohy hravo zvládli.

        V závere boli odmenení  čitateľským preukazom, ktorý ich oprávňuje vyberať si knihy v knižnici bezplatne celý rok. Odmenou  boli aj medaily čitateľa. Ostáva  už len naučiť sa všetky písmenká. Držíme im palce!

       Do galérie Prváci sa stali budúcimi čitateľmi knižnice! boli pridané fotografie.

       Mgr. Valeria KOBULNICKÁ

     • Výborný na okresnom kole v cezpoľnom behu základných  škôl
      • Výborný na okresnom kole v cezpoľnom behu základných  škôl

      • V Y H O D N O T E N I  E

       okresného kola v cezpoľnom behu základných  škôl

       v školskom roku 2016/2017

       VÝSLEDKY: Žiaci ZŠ

       Por.        Priezvisko a meno            Rok narodenia   Škola                                                    Čas /min./

         1.                                                                                                                                                       10:32,1

         2.          Jurčišin Sven                        2002                      CZŠ s MŠ sv. Faustíny D. Lúka      10:43,4

        

         4.          Jurčišin Sebastián               2001                      CZŠ s MŠ sv. Faustíny D. Lúka      10:59,0

        

       Poradie družstiev:            1. ZŠ Komenského                             /  1 +  3/                   4

                                                      2. CZŠ s MŠ sv. Faustíny D.Lúka   /  2 +   4 /                 6

                                                      3. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom              /  5 + 13/               18

                                                      4. ZŠ Raslavice                                   /  7 + 14/               21

                                                      5. ZŠ s MŠ Hertník                            /  6 + 18/               24

                                                      6. CSŠ – CZŠ sv. Egídia                    /  9 + 16/               25

                                                      7. ZŠ B. Krpelca                                 /12 + 22/               34

                          8. ZŠ Wolkerova                                /  8 + 26/               34

                                                      9. ZŠ Vinbarg                                      /10 + 30/               40

                                                  10. ZŠ s MŠ Hažlín                               /15 + 25/               40

                                                  11. ZŠ Kurima                                        /23 + 24/               47

        

       Žiačky ZŠ

       Por.        Priezvisko a meno            Rok narodenia   Škola                                                    Čas /min./

         1.          Bosaková Dagmar             2002                      CZŠ s MŠ sv. Faustíny D.Lúka           8:39,2 

         8.          Homzová Kristína             2002                      CZŠ s MŠ sv. Faustíny D. Lúka            9:12,3

        

       Poradie družstiev:            1. ZŠ Komenského                            /  3 +   4/                  7

                                                      2. CZŠ s MŠ sv. Faustíny D. Lúka  /  1 +   8/                 9

                                                      3. ZŠ Raslavice                                   /  6 +   9/                15

                                                      4. CSŠ – CZŠ sv. Egídia                    /  5 + 12/               17

                                                      5. ZŠ s MŠ Hertník                            /  7 + 11/               18

                                                      6. ZŠ Kurima                                       /12 + 13/               32

                                                      7. ZŠ B. Krpelca                                 / 10 + 25/              35

                                                      8. ZŠ Vinbarg                                      / 18 + 20/              38

                                                      9. ZŠ Wolkerova                                / 17 + 22/              39

                                                   10. ZŠ s MŠ Hažlín                              / 21 + 23/              44

                                                   11. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom              / 19 + 28/              47

       Do galérie Cezpoľný beh boli pridané fotografie.