• Novinky

      • Súťaž Milk-agro

      •  

       Náš školský zbor už každoročne prispieva svojou piesňou do známej východoslovenskej súťaže MILK-AGRO. Aj tentoraz sa nám podarilo prebojovať do výhernej päťky, čím sme získali výhru 200 eur pre našu školu. Veľká vďaka patrí všetkým zboristom, ktorí na piesni vytrvalo pracovali, a tiež pánovi učiteľovi Vladimírovi Tkáčovi a jeho bratovi, ktorí sa ochotne postarali o hudobný podklad.

       alebo

       Na známosť sa všetkým dáva, že sa súťaž odohrala

       a z MILK-AGRA škola naša, 200 eur si, ver, odnáša!

       V prvej päťke ocitol sa najslávnejší školský zbor,

       Vladimír Tkáč s radosťou mu kus muziky poskytol!

        

       Spevákom a hudobníkom veľká vďaka patrí,

       o rok sa zas nacvičíme, prespievame Tatry!

       O úspechu našom toľko napísať my chceme,

       ďakujeme Bohu, že tak spievať vieme!

       Súťaž Milk-agro - Obrázok 1 mixdown_sabi.mp3

       Mgr. Silvia DEMSKÁ

     • Účesy
      • Účesy

      • Dňa 08.04.2016 sa žiačky našej školy zúčastnili súťaže „Účesy, účesy...“, ktorú organizovala Súkromná stredná odborná škola v Bardejove. Žiačky Sára Eliášová, Alžbeta Jurčišinová( 4. ročník) a Nina Čobejová, Natália Jurčišinová ( 5.ročník) pripravovali účes na tému Princezná na bále, Sabína Balaščáková, Viktória Židziková a Lea Čechová( 7. ročník) pripravovali trendový účes a líčenie na diskotéku. Žiačky sa svojich tém zhostili veľmi dobre a za svoje výkony získali Certifikát.

       Do galérie Účesy boli pridané fotografie.

       Mgr. Ivana VAGASKA

     • Halové majstrovstvá okresu v atletike
      • Halové majstrovstvá okresu v atletike

      • Dňa 07.04.2016

       Halové majstrovstvá v atletike 2. ročník

       Filip Bachuľák   -   3. miesto        beh 30 m

       Eliška Šteffanková - cena fair play  beh 200m  za pomoc pri páde inej súťažiacej.

       Do galérie Halove majstrovstva okresu v atletike boli pridané fotografie.

       Mgr. Rastislav ZÁMBORSKÝ

     • Návšteva z Kanady
      • Návšteva z Kanady

      • Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Faustíny v Dlhej Lúke mali minulý týždeň špeciálnu návštevu – lektora pochádzajúceho z provincie Quebec v Kanade. Strávil s nimi dva dni a výrazne obohatil vyučovanie Anglického jazyka na našej škole.

       Prvý deň poslúžil hlavne na vzájomné spoznanie sa no neostalo len pri tom. Daniel Feberge priblížil žiakom život v Quebecu, v krajine ktorá je prirodzene dvojjazyčná, no nevynechal ani vlastné skúsenosti z ciest po svete i z vyučovania Anglického jazyka. Druhý deň sa venoval zlepšeniu jazykových zručností u žiakov zábavnou formou vo veľmi uvoľnenom, priateľskom prostredí. V našej škole veríme, že stretnutia s lektormi, ktorých často pozývame na vyučovanie anglického jazyka u žiakov posilní ich kladný vzťah k cudziemu jazyku ako takému.  Toto stretnutie nebolo prvé a pevne veríme, že ani posledné. 

       Do galérie Návšteva z Kanady boli pridané fotografie.

       Mgr. Martin DEMSKÝ

     • Okresná súťaž Detskej ľudovej hudby
      • Okresná súťaž Detskej ľudovej hudby

      • Dňa 3.4.2016 sa o 14:30 hod. v HOS v Bardejove uskutočnila Okresná súťaž Detskej ľudovej hudby, na ktorej sa zúčastnila aj naša Lujza Jurčišinová-Kukľová, žiačka 1. ročníka. Lujzka zaspievala ľudovú pieseň "Ej, kročkom koňu, kročkom", pri ktorej ju na akordeóne sprevádzal Michal Germuška. Okrem folklóru, v podaní sólistov a súborov základných škôl, sa uskutočnil aj seminár pre pedagógov a vyhodnotenie, z ktorého si Lujzka odniesla strieborné pásmo. Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

       Mgr. Silvia DEMSKÁ

       Okresná súťaž Detskej ľudovej hudby - Obrázok 1

     • Marec mesiac knihy
      • Marec mesiac knihy

      • Marec mesiac knihy dňa 25.03.2016. Kreslenie počúvanej rozprávky.

       Do galérie Marec mesiac knihy boli pridané fotografie.