• Novinky

      • 3. miesto v streleckej lige

      • Rafael KNAPIK žiak 7.A  získal 3. miesto v streleckej lige.

             1. kolo 2. kolo 3. kolo Celk.por.
       3.  Knapík Rafael Dl. Lúka 266 267 276 809
     • 1. miesto a 3. miesto v okresnom kole stolného tenisu družstiev žiakov a žiačok ZŠ
      • 1. miesto a 3. miesto v okresnom kole stolného tenisu družstiev žiakov a žiačok ZŠ

      • Dievčatá 1. miesto

       Konečné poradie:     1. CZŠ s MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

       Zloženie víťazného družstva: Ciglariková, Zbrehová, Lenková a Guteková. Vedúci : Mgr. Šimco

       Chlapci 3. miesto

       Zloženie družstva: R.Jurčišín, S. Brach, S.Graca, P.Biško. Vedúci : Mgr. Šimco

       Do galérie Okresné kolo v stolnom tenise družstiev žiakov a žiačok ZŠ boli pridané fotografie.

     • Lyžiarsky výcvik 2016
      • Lyžiarsky výcvik 2016

      • Na prelome februára a marca  naša škola organizovala lyžiarsky výcvik v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese. V super atmosfére a skvelej kulise našich veľhôr sme zažili množstvo momentov, na ktoré si žiaci, ale aj učitelia určite budú radi spomínať ešte dlhú dobu. Lyžiarsky kurz sme si predĺžili o jeden deň oproti zvyčajnému výcviku. Vyskúšali sme množstvo svahov ( Tatranská Lomnica, Štrbské pleso, Lomnické sedlo ...) a mali sme možnosť vyskúšať si aj rôzne spôsoby prepravy (sedačka, poma, kabínková lanovka, vyhrievaná sedačka) a v neposlednom rade sme zlepšili svoje lyžiarske zručnosti.smiley

       Do galérie Lyžiarsky výcvik 2016 boli pridané fotografie.

       Mgr. Marek ŠIMCO

     • „Deň ľudovej rozprávky“
      • „Deň ľudovej rozprávky“

      • Dňa 22.03.2016 sa pod záštitou Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove uskutočnilo literárno-zábavné stretnutie žiakov 1. stupňa s názvom „Deň ľudovej rozprávky“. S radosťou sa zapojili aj naši tretiaci. V úvode ich pani Bc. Alžbeta Kutašovičová, pracovníčka Oddelenia pre deti a mládež, oboznámila s pojmom a znakmi ľudovej rozprávky a s jej najznámejším slovenským zberateľom – Pavlom Dobšinským. Po teoretickej časti nasledovala praktická časť, kde si žiaci mohli čerstvo nadobudnuté vedomosti overiť v pripravenom kvíze. V závere tohto jedinečného podujatia si všetci zúčastnení spoločne zahrali v rozprávke Soľ nad zlato.

       Do galérie Deň ľudovej rozprávky boli pridané fotografie.

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

        

     • Cena za kreativitu
      • Cena za kreativitu

      • 21. marca sa v Bardejove uskutočnil prvý ročník súťaže časopisov základných škôl „Cena časopisu Gymoš“. Súťaž  zorganizovala Spojená škola Juraja Henischa spoločne s Bardejovskou televíziou a týždenníkom Prešovské noviny. Trojčlenná porota hodnotila grafickú a obsahovú stránku. Náš „Faustináčik“, ktorý je medzi časopismi ZŠ „nováčikom“ získal od poroty špeciálnu cenu za kreativitu.

       Napísali o nas: http://ssjh.sk/aix/new/zaujimavosti-2225.htm

       Fotogaléria: http://czssfdl.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=177

       PaedDr. Juliána DELEJOVÁ

     • 3. miesto Alžbetky JURČIŠINOVEJ na PYTAGORIÁDE
      • 3. miesto Alžbetky JURČIŠINOVEJ na PYTAGORIÁDE

      •  Každoročne sa žiaci našej školy zúčastňujú matematickej súťaže Pytagoriáda.

       Po absolvovaní školského kola Pytagoriády vo všetkých ročníkoch, sa aj v tomto školskom roku úspešní riešitelia  našej školy zúčastnili v dňoch 8.3. a 9.3. 2016 okresného kola Pytagoriády v Bardejove .

        Žiačka 4. ročníka ALŽBETA JURČIŠINOVÁ  získala  

        V OKRESNOM  KOLE  PYTAGORIÁDY  KATEGÓRIA  P4

        krásne 3. MIESTO     Srdečne blahoželáme!

       Do galérie 3. miesto Alžbetky JURČIŠINOVEJ na pytagoriade boli pridané fotografie.

       Mgr. Valeria KOBULNICKÁ

     • Majster palacinka
      • Majster palacinka

      • Dňa 17.03.2016 sa naše žiačky 5.ročníka Nina Čobejová, Natália Jurčišinová, Grétka Knapíková a Sára Siváková zúčastnili 0. ročníka okresnej súťaže žiakov základných škôl „Gastro Junior“, ktorú organizovala Súkromná stredná odborná škola v Bardejove. Téma súťaže „Majster palacinka“ bola veľmi zaujímavá. Pripravované jedlo  sa hodnotilo podľa viacerých kritérií: príprava pracoviska, kreativita,  využitie surovín, zostava pokrmu, chuť a prezentácia jedla. Žiačky sa témy zhostili veľmi dobre a za svoj výkon získali CERTIFIKÁT.

       Fotogaléria: http://czssfdl.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=175

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

     • MILOSRDNÍ AKO OTEC
      • MILOSRDNÍ AKO OTEC

      • Dňa 9.3.2016 a 11.3.2016 sa na našej Cirkevnej základnej škole sv. Faustíny uskutočnila biblická súťaž „Milosrdní ako Otec“. Súťaž sme zorganizovali pri príležitosti Roku Božieho milosrdenstva a desiateho výročia našej cirkevnej školy. Súťaž bola rozdelená do dvoch častí. 9. marca súťažili žiaci 3.-4. ročníka základných škôl z Dlhej Lúky, Bardejova a Zborova v trojčlenných družstvách. 11. marca súťažili žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl z Dlhej Lúky, Bardejova a Zborova rovnako v trojčlenných družstvách. Výsledky v kategórii žiakov prvého stupňa zo dňa 9. marca boli nasledovné: na prvom mieste sa umiestnilo družstvo z Dlhej Lúky v zložení: Tamara Choborová, Alžbeta Jurčišinová a Sára Eliášová. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Dlhej Lúky v zložení: Laura Jurčišinová – Kukľová, Dorotea Exnerová a Liliana Legiňová. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo zo Zborova v zložení: Johanka Nagyová, Edita Čobejová a Karolína Mikuľáková. Výsledky v kategórii žiakov druhého stupňa zo dňa 11. marca boli nasledovné: na prvom mieste sa umiestnilo družstvo z Dlhej Lúky v zložení: Kristína Homzová, Viktória Vavreková a Dagmar Bosáková. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Bardejova v zložení: Erika Tejová, Oliver Sisol a Matúš Belejčák. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo z Dlhej Lúky v zložení: Ema Krupová, Natália Jurčišinová a Grétka Knapiková.

       Do galérie MILOSRDNÍ AKO OTEC 1. stupeň boli pridané fotografie.

       Mgr. Marián JURČIŠIN KUKĽA

     • Poľovníci a príroda v tvorbe detí
      • Poľovníci a príroda v tvorbe detí

      • Výtvarná súťaž

       Cena poroty:             Nogová Viktória, 5. roč., CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Dlhá Lúka

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

       Literárna súťaž

       Ocenená prácá:         Choborová Tamara, 4. roč., CZŠ s MŠ sv. Faustíny, Dlhá Lúka

       Mgr. Valeria KOBULNICKÁ

       Slávnostné vyhodnotenie súťaže 10. marca 2016 (štvrtok) o 13.00 hod.

       v Šarišskom múzeu (Radničné námestie 13), kde im budú odovzdané diplomy a vecné ceny.

       http://czssfdl.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=174

        

     • (Od)zvonilo slovenským slovám?
      • (Od)zvonilo slovenským slovám?

      • Žiaci 3.ročníka Sára Jurčišinová a Marián Kotľár sa zapojili do autorskej  literárnej súťaže na tému „Odzvonilo slovenským slovám“, ktorú vyhlásila Galéria Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Žiačka Sára Jurčišinová v kategórii A: žiaci 1. – 4.ročníka získala 2.miesto a Marián Kotľár 1.miesto. Srdečne blahoželáme!

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

       Do galérie (Od)zvonilo slovenským slová? boli pridané fotografie.

     • Hviezdoslavov Kubín 2016 Školské kolo
      • Hviezdoslavov Kubín 2016 Školské kolo

      • Aj tohto roku (7. marca 2016) sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy.
       Všetci súťažiaci sa zodpovedne pripravovali a porota to mala naozaj ťažké.
       Žiaci, ktorí budú našu školu reprezentovať na okresnom kole v Bardejove:

        

       Poézia:

       1. kategória: Alžbeta Jurčišinová, 4. ročník
       2. kategória: Richard Exner, 5. ročník
       3. kategória: Patrícia Chmurovičová, 8. ročník

       Próza:

       1. kategória: Sára Jurčišinová, 3. ročník
       2. kategória: Viktória Nogová, 5. ročník
       3. kategória: Viktória Vavreková, 8. ročník

       Žiaci boli odmenení diplomom a vecnou cenou.
       Každý súťažiaci získal sladkú odmenu. Všetkým srdečne blahoželáme.
       Foto: Barbora Eliášová, 9. ročník ĎAKUJEME!!!

       PaedDr. Juliána DELEJOVÁ

       Do galérie Hviezdoslavov Kubín 2016 Školské kolo boli pridané fotografie.

      • Arcidiecézna súťaž "Dedičstvo Otcov, zachovaj nám, Pane"

      • Zúčastnili sme sa arcidiecéznej súžaže "Dedičstvo Otcov, zachovaj nám, Pane". Školu reprezentovali žiačky 8.A: Viktória Blažejčíková, Viktória Švirková, Viktória Vavreková.

       Arcidiecézna súťaž "Dedičstvo Otcov, zachovaj nám, Pane" - Obrázok 1

     • Úspech v súťaži MLADÝ SPISOVATEĽ
      • Úspech v súťaži MLADÝ SPISOVATEĽ

      • Súťaž usporiadala Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove v dvoch kategóriách (mladšej a staršej).
       Prvé súťažné kolo prebehlo 22. februára a 3. marca sa mladí autori dozvedeli, kto z nich bol najlepší. Súťažné príspevky prečítali na slávnostnom vyhodnotení v rámci TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC.
       Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo 10 žiakov. Úspešná bola báseň Františky Moravcovej, žiačky 9. ročníka, ktorá získala hlavnú cenu v staršej kategórii. Blahoželáme a prajeme všetkým nádejným spisovateľom veľa nápadov a fantázie.

       PaedDr. Juliána DELEJOVÁ

       Článok v Bardejovskom Korzári: http://bardejov.korzar.sme.sk/c/8147660/v-bardejove-rastu-mladi-spisovatelia.html

       Do galérie MLADÝ SPISOVATEĽ boli pridané fotografie.

       Diplom: mladi_spisovatelia.pdf

     • VŠEVEDKO
      • VŠEVEDKO

      • Dňa 1.12.2015 sa uskutočnila celoslovenská súťaž VŠETKOVEDKO, do ktorej sa zapojilo aj 7 žiakov z našej školy. V súťaži sa preverovali vedomosti zo všetkých vyučovacích predmetov. Titul "Všetkovedko" sa podarilo získať žiačke Laure Jurčišionovej-Kukľovej z 3. ročníka.

       VŠEVEDKO - Obrázok 1

       Mgr. Silvia DEMSKÁ