• Novinky

      • Pravé hodnoty života

      • Dňa 11.10.2018 na našu školu zavítala mladá lekárka MUDr. Lucia Labašová, aby žiakom 6.-9. ročníka porozprávala svoj životný príbeh a svedectvo o tom, že modlitba dokáže urobiť zázraky. Ohlasy žiakov boli veľmi pozitívne, veríme, že sa s Luckou ešte niekedy na našej škole stretneme. 

     • Návšteva LAGIEWNIK našej patrónky sv. Faustíny
      • Návšteva LAGIEWNIK našej patrónky sv. Faustíny

      • Do galérie Návšteva LAGIEWNIK našej patrónky sv. Faustíny boli pridané fotografie.

       Dňa 6.10.2018 sa zamestnanci, žiaci a rodičia žiakov našej Cirkevnej základnej školy sv. Faustíny zúčastnili duchovného výletu do Krakowa do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Duchovný výlet zorganizoval náš duchovný otec Peter Novák, ktorý nám predstavil veľa zaujímavostí z tohto požehnaného miesta. Púť sa konala pri príležitosti 80. výročia úmrtia svätej sestry Faustíny, kedy sa narodila pre nebo. Počas svätej omše duchovný otec Peter prevzal od rehoľných sestier v Krakowe relikviu sv. Faustíny prvého stupňa, ktorá bude umiestnená v školskej kaplnke. Duchovné zážitky umocnil aj výklad nášho duchovného otca Petra v centre Jána Pavla II aj inde, za čo mu patrí úprimná vďaka. Poobede sme ešte navštívili izbu, kde zomrela sv. Faustína a na závere tohto bohatého dňa sme sa ešte na krátko zastavili na námestí Rynek v Krakowe. Spolu sme tak načerpali množstvo duchovných milostí pre nás, naše rodiny, našu školu aj obec.

      • Začíname....

      • Do galérie Návšteva knižnice 1.10.2018 boli pridané fotografie.

       Dňa 01. a 02. 10. 2018 Okresná knižnica Dávida Gutgesela, oddelenie literatúry pre deti a mládež usporiadala pre našich žiakov 2. a 3. ročníka pri príležitosti mesiaca úcty k starším prezentáciu knihy Ivony Brezinovej- Lentilky pre dedka Edka. Zároveň si žiaci vypožičali knihy, ktoré si pravidelne budú chodiť vymieňať s pani učiteľkami.  Veríme, že sa nám podarí v deťoch zasiať maličké semienko budúceho čitateľa.

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

      • 2. a 3. miesto v cezpoľnom behu Radničným námestím

      • V dnešnom behu Radničným námestím v Bardejove získali pekné umiestnenia Slavka Lenková 2. miesto a Samuel Pecha 3. miesto.  

       Gratulujeme.

      • 2. miesto v cezpoľnom behu

      • Družstvo chlapcov v zložení Samuel Pecha, Richard Exner a Marián Kotľar získalo 2. miesto v cezpoľnom behu v okrese.

       Gratulujeme.

      • Ocenenie časopisom Vrabček

      • Žiaci 1.ročníka počas celého školského roka pracovali s časopisom Vrabček. Aj keď ešte nevedeli čítať, hľadali v ňom prvé naučené písmenká, kreslili, doplňovali , riešili rôzne rébusy a hlavolamy. Zapájali sa aj do súťaží, ktoré pre čitateľov pripravovala redakcia časopisu. Konečne sa usmialo šťastie aj na nás. Žiak Tomáš Jurčišin získal krásne ocenenie. Blahoželáme!!!

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

      • I. stupeň na výlete v Košiciach


      • Tento školský rok všetci žiaci 1.stupňa absolvovali dňa 18.06.2018 školský výlet do Košíc. Spolu so svojimi učiteľmi a pani vychovávateľkou sa ráno o 7:30 hod. stretli pri škole kde nastúpili do objednaného autobusu a spoločne vycestovali na stanovené miesto. Prvá zastávka v Košiciach bola Botanická záhrada, kde sa žiakom veľmi páčili tunajšie a hlavne cudzokrajné rastliny, kaktusy, kry a stromy. Zaujímavou atrakciou bol skleník s rôznorodými motýľmi. Súčasťou Botanickej záhrady bolo aj malé ZOO, kde si mohli pozrieť domáce zvieratá ako kačky, sliepky, barany, kozy a pod. Po prehliadke v Botanickej záhrade sme sa autobusom presunuli do ZOO v Kavečanoch, kde sme strávili niekoľko spoločných hodín s rôznymi zvieratami: líšky, medvede, tulene, tučniaky, levy, sovy, plameniaky a množstvo iných zaujímavých zvierat. Súčasťou prehliadky bola návšteva Dinoparku, kde navštívili 3D kino, občerstvili sa a prezreli si unikátnu výstavu rôznych druhov Dinosaurov. Počasie im vydržalo a plný zážitkov sa spoločne vrátili do Dlhej Lúky, kde už ich čakali rodičia.

       Do galérie I. stupeň na výlete v Košiciach boli pridané fotografie.

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

     • 1. miesto v programovaní robotov LEGO
      • 1. miesto v programovaní robotov LEGO

      • Naši žiaci Benjamín EXNER 7.A a Jakub SEMANKO 8.A získali na robotickej súťaži s názvom LEGObot organizovanej SPŠE v Prešove 1. miesto v kategórii Speedybot. Súťaž sa konala v OC Eperia Prešov pod záštitou IT Valley Košice. Úlohou súťažiacich v tejto kategórii bolo skonštruovať a naprogramovať  robota, ktorý mal prejsť za čo najkratší čas trať vymedzenú čiernou podlahou (farba asfaltu) ohraničenú svetlým okrajom (krajnica). Hodnotil sa súčet časov oboch jázd.

       Chlapci ako jediný zostrojili a naprogramovali robota, ktorí dokončil obe jazdy bez chyby aj v najlepšom čase. 

       Viac na: https://zssutaze.spse-po.sk/competition/legobot

       Gratulujeme!