• Novinky

      • Beseda s archeológom Mgr. Petrom Harčarom

      •  

       Dňa 25.5.2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili besedy s archeológom Mgr. Petrom Harčarom na tému ROĽNÍCTVO V MINULOSTI. Beseda bola plná zaujímavých informácií a príbehov o práci ľudí v dávnej dobe. Žiaci mali možnosť vidieť aj ukážky nástrojov, ktoré sa niekedy používali. Za milé a zaujímavo sprostredkované poznatky ďakujeme! 

       Mgr. Silvia DEMSKÁ

      • PIESEŇ PRE SV. OTCA

      • Žiačky našej školy majú za sebou úspešný ročník speváckej arcidiecéznej súťaže PIESEŇ PRE SV. OTCA, ktorá sa uskutočnila dňa 23.5.2018 v Stropkove. 

       Školu reprezentovali krásnymi, vydarenými výkonmi:

       Lujza JURČIŠINOVÁ-KUKĽOVÁ - zlaté pásmo

       Lea ČECHOVÁ - zlaté pásmo

       Alžbeta JURČIŠINOVÁ - strieborné pásmo

       Klára GUROVÁ, Lea ČECHOVÁ (duet) - strieborné pásmo

       Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa ďalších speváckych úspechov!

       Mgr. Silvia DEMSKÁ

      • ZBER PAPIERA 2018

      • Aj tento rok sa 22. mája 2018 cela škola zapojila do zberu papiera. Vďaka naším žiakom a ich rodičom spoločne vyzberali 8098,5 kg papiera.  Spoločne sa tak učíme recyklovať a chrániť našu zem.

       O PORADÍ ROZHODOVAL PRIEMER NA JEDNÉHO ŽIAKA !!!!!!

       Výsledky zberu papiera:

        Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, pedagógom, priateľom školy a všetkým, ktorí sa do zberu zapojili.

       Mgr. M. GURA

      • OCENENÍ  v medzinárodnej matematickej súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN

      • ŠKOLSKÝ  ŠAMPIÓN  A ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ :LUKÁŠ MIZERÁK  -  3. ročník

       ÚSPEŠNÍ  RIEŠITELIA:

       Patrícia Kotuľaková  -  1.ročník

       Sára Šimcová  - 1.ročník

       Tamara Hoľpitová – 1.ročník

       Lukáš Chobor – 1.ročník

       Tomáš Jurčišin – 1.ročník

       Peter Kukľa – 4.ročník

       Tamara Choborová – 6. ročník

       Alžbeta Jurčišinová – 6.ročník

       Gratulujeme

       Mgr. Valeria KOBULNICKÁ

      • SÚŤAŽ  MLADÝCH ZÁCHRANÁROV CIVILNEJ OCHRANY

      • Dňa 10.5.2018 sa zúčastnili naši žiaci súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Súťaž sa konala pod záštitou Ministerstva vnútra SR a odboru krízového riadenia Okresného úradu Bardejov na futbalovom štadióne a v jeho okolí.

       Súťažilo sa v mnohých disciplínach:

       • Použitie ochrannej masky
       • Improvizované PIO
       • Evakuačná batožina
       • Rozoznávanie varovných signálov CO
       • Pohyb a pobyt v prírode
       • Zdravotnícka príprava
       • Ošetrenie zranení
       • Volanie na tiesňovú linku 112
       • Hasenie malých požiarov
       • Streľba zo vzduchovky
       • Testy z civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy a hasenia požiarov.

        

       Žiaci v silnej konkurencii 16tich družstiev získali pekné 4. miesto.

       Ďakujem za dobrú reprezentáciu.

       Mgr. Michal GURA

      • V piatok 4. mája 2018 na našu školu zavítali hudobníci zo ZŠ Júlie Bilčíkovej v Budkovciach.

      • Traja členovia skupiny Gipsy Mikuláš spolu s p. učiteľom Ondrejom Mikulášom sa v piatok po vyučovaní vydali na cestu od Michaloviec až do Dlhej Lúky.

       Koncert bol naplánovaný na 15.00. Ako správni muzikanti prišli s predstihom a pred vystúpením sa ešte stihli zoznámiť s niektorými našími žiakmi a pripraviť aparatúru a nástroje. Pozrieť sa prišli všetky vekové skupiny našich žiakov - od najmenších škôlkarov po žiakov druhého stupňa, zamestnanci školy aj niektorí rodičia, ktorých zaujala hudba, keď išli okolo :-)

       Škola sa ozývala chytľavými rytmickými melódiami. Ku kapele sa spevom aj hrou na gitare pridali aj viacerí naši žiaci hudobníci.

       Náhodne oslovení účastníci koncertu sa zhodli, že sa im veľmi páčilo a prišli by opäť.

       Hosťom sa u nás a v Bardejove páčilo tiež.

       Ďakujeme!

       Veronika Poklembová

      • „Tehlička pre Keňu“

      • V druhom polroku školského roka 2017/2018 sa naša Cirkevná základná škola s MŠ sv. Faustíny zapojila do pôstnej aktivity – „Tehlička pre Keňu“.  Išlo o verejnú zbierku z ktorej výťažok ide na projekty pre deti v Keni v Afrike. Verejná zbierka bola ukončená 4.4.2018. Na našej Cirkevnej škole sa nám podarilo vyzbierať sumu 145,60 eur. Do kampane sa aktívne zapájali žiaci, učitelia aj ostatní zamestnanci školy. Spolu sme pomohli dobrej a užitočnej veci a konkrétnym skutkom lásky sme prejavili našu kresťanskú lásku k blížnym, najmä k tým najchudobnejším.

       Mgr. Marián Jurčišin – Kukľa, osoba poverená a zodpovedná za priebeh zbierky.

      • Tibor Hujdič v Čitárni u sv. Faustíny

      • V pondelok 23. apríla (presne rok potom, čo sme za Čitáreň u sv. Faustíny bežali na Radničnom námestí) sme v našej škole mali vzácneho hosťa.

       Prvý rok našej Čitárne u sv. Faustíny prišiel spolu s nami osláviť čitateľ rozprávok a propagátor dobrých kníh Tibor Hujdič (alias pán Mrkvička).Doobedu mali niekoľko workshopov naši žiaci druhého stupňa a poobede čítali najmenšie deti s rodičmi.Od účastníkov akcií sme si vypočuli veľa dobrých ohlasov a v čitárni sme odvtedy zaznamenali zvýšený počet zájuemcov o vypožičanie kníh.Ďakujeme za inšpiráciu!

       Ing. Veronika Poklembová, PhD.

      • 3. miesto na matematickej olympiáde

      • Žiačka 6.A získala 3. miesto na okresnom kole matematickej olympiády. Úspešna riešiteľka v tej istej kategórii Z6 bola Alžbeta Jurčišinová z 6.A.

       Gratulujeme.

      • Nácvik prvej pomoci

      • Vo štvrtok 12. apríla zavítali do našej školy skúsení zdravotní odborníci zo Strednej zdravotníckej školy milosrdného Samaritána vo Svidníku. Počas dvoch vyučovacích hodín sa naši žiaci mali možnosť naučiť a následne vyskúšať podanie prvej pomoci na resuscitačnej figuríne. To, že KPR, Heimlichov manéver či Gordonov úder nie sú jednoduché, potvrdili nielen žiaci, ale aj učitelia, ktorí si tiež mohli podanie prvej pomoci zopakovať. Bonusovú hodinu tohto kurzu dostali žiaci, ktorí sa pripravujú na súťaže týkajúce sa práve záchrany života. Ďakujeme p. riaditeľovi, Ing. Tomášovi Magdziakovi, že prijal naše pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

       Mgr. Beata BALAŠČÁKOVÁ

      • A Slovo bolo u Boha

      • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili výtvarnej súťaže „...a Slovo bolo u Boha“. Žiačka 5.ročníka Alžbeta  Pavluvčíková získala vo svojej kategórii krásne 1.miesto. Srdečne blahoželáme.

      • Pekné umiestnenie na súťaží hudobného folklóru

      • V nedeľu, dňa 8.4.2018, sa v Hornošarišskom osvetovom stredisku uskutočnila súťaž hudobného folklóru detí. Našu školu reprezentovala žiačka 3. ročníka: Lujza Jurčišinová-Kukľová, ktorej sa podarilo získať zlaté pásmo a cenu poroty.

        

       Lujzke blahoželáme a prajeme veľa ďalších hudobných úspechov!

       Mgr. Silvia DEMSKÁ

      • More cakes more help a Tehlička pre Afriku

      • Počas pôstu sme sa v škole zapojili do medzinárodného e-Twinning projektu More cakes more help (viac koláčikov viac pomoci), ktorý rozbehla ZŠ s MŠ v Terni.

       Každý týždeň v stredu (počas pôstu a po Veľkej noci) napiekla jedna z tried druhého stupňa koláčiky a vo štvrtok po sv. omši a cez prestávky ich ponúkali za dobrovoľný príspevok všetkým ktorí mali chuť nás podporiť. Mohli sme ochutnať čokoládový či ovocný koláč, najobľúbenejšie boli muffiny. Projekt bol veľmi úspešný a koláčiky sa rýchlo míňali.

       Vyzbierané dobrovoľné príspevky poputujú do zbierky Tehlička pre Afriku. Podarilo sa nám za koláčiky vyzbierať celkom 115,90 eur. Tento rok podporujeme deti v Keni.

       Do zbierky Tehlička pre Afriku sa ešte stále môžete zapojiť.

        

       Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do pečenia

       a tiež všetkým Vám, ktorí ste nás podporili!

      • Duchovná obnova žiakov

      • V dňoch 19.-21. marca 2018 prežívali misie žiaci a učitelia na CZŠ sv. Faustíny v Dlhej  Lúke Pani riaditeľka Mgr. Mária Exnerová privítala a otvorila brány školy redemptoristom s ich školským misijným projektom. Tím tvorili Filip Bučko, Patrícia Melicherová, Aneta Pokrivčáková, Julia Krajňaková, br. Gorazd Figura CSsR, o. Jozef Kišák CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR. Žiakom boli predstavované pravdy evanjelia atraktívnym spôsobom a jazykom, ktorí je im blízky. Dôležitú úlohu zohrali osobné svedectvá mladých dobrovoľníkov, ktorí boli súčasťou misijného tímu. Témy týkajúce sa vzťahu s rodičmi alebo nárokov, ktoré sú kladené spoločnosťou pred mladých ľudí, potreba viery v tom všetkom a novej šance, ktorá prichádza skrze spoveď sa otvárali v priebehu celých misií.

       Nech Boh žehná svojím milosrdenstvom CZŠ sv. Faustíny.

       o. Miroslav Bujdoš CSsR

       http://www.redemptoristi.nfo.sk/index.php/archives/25966

      • Svetový deň vody

      • 22. marec je už od roku 1993 venovaný vode. S vodou sa stretávame každý deň, je nevyhnutnou zložkou všetkého živého. Svetový deň vody je výbornou príležitosťou pripomenúť si vzácnosť a dôležitosť vody pre ľudí.

       Aktivity týkajúce sa vody sme rozdelili do dvoch dní. Prvý deň sme sa vode venovali s 1. a 2. stupňom ZŠ, druhý deň sme sa o dôležitosti vody porozprávali s deťmi z materskej školy. Žiaci základnej školy sa prostredníctvom krátkej prezentácie dozvedeli základné informácie o význame vode, o tom, čo, koľko a ako piť. Následne si svoju pozornosť overili krátkym testom o vode. Po informačnej zložke nasledovala praktická časť. Žiaci sa rozdelili do skupín a prechádzali jednotlivými stanovišťami, pri ktorých plnili súťaživé, bádavé či tvorivé úlohy. Popasovali sa s ochutnávkou rovnako vyzerajúcich vôd s rôznymi chuťami, hádali hádanky, vymýšľali básne alebo robili drepy s plnými fľašami vody.

       Podobným spôsobom sa zaujímavosti o vode dozvedali aj deti z materskej školy. Tí si pomocou cukríkov vyskúšali spraviť farebnú dúhu či lávovú lampu, zasadili si pažítku a na konci si spoločne vyskúšali aj svoje tanečné zručnosti. Za úspešné absolvovanie jednotlivých úloh boli deti odmenené odznakom účastníka vodného dňa.

       Všetkým zapojeným ďakujeme.