• Novinky

     • Plavecký výcvik
      • Plavecký výcvik

      • Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

       V dňoch  19. 11. – 23.11. 2018  absolvovali  žiaci  3. a 4. ročníka plavecký výcvik  v krytej plavárni v Bardejove. Cieľom tohto výcviku bolo odstrániť strach z vody, naučiť žiakov základy  plávania, alebo zdokonaliť  už čiastočné plavecké schopnosti. Inštruktorky plávania, ktoré viedli výcvik pomocou rôznych hier a cvičení  motivovali žiakov  k výkonom, z ktorých žiaci boli nadšení. Mladí plavci si odnášajú množstvo zážitkov  a tešia sa z úspechu.   

      • Školské kolo olympiády z anglického jazyka

      • Do galérie Školské kolo olympiády z anglického jazyka boli pridané fotografie.

       Dňa 20.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Svoje vedomosti z angličtiny si overili žiaci 6.-8.ročníka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1A a 1B. Testovanie pozostávalo zo štyroch časti: gramatika, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a rozprávanie.

       V  kategórii 1A sa na prvom mieste umiestnil Filip Bachuľak zo 7.A triedy, na druhom mieste Laura Jurčišinová-Kukľová zo 6.A  a na treťom mieste sa umiestnila Sabína Kotuľaková zo 6.A.

       V kategórii 1B si prvé  miesto vybojovala Ema Krupová z 8.A , druhá skončila Viktória Nogová z 8.A a na treťom mieste sa umiestnila Natália Jurčišinová8.A. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole súťaže.

       Mgr. Andrea Tarnovská

     • V novembri so svätými
      • V novembri so svätými

      • Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých si žiačky Čitateľsko-spisovateľského krúžku pripravili kvíz pre žiakov štvrtého ročníka. Kvíz, ktorý venovali patrónke našej školy, preveril nielen vedomosti štvrtákov, ale aj ich schopnosť pracovať v skupinách a tvorivo riešiť úlohy. A ako to celé dopadlo? To sa dozviete v našom Faustináčiku.

       Do galérie V novembri so svätými boli pridané fotografie.

     • Zážitková hodina Anglického jazyka
      • Zážitková hodina Anglického jazyka

      • Do galérie Zážitková hodina Anglického jazyka boli pridané fotografie.

       V piatok  9.11.2018  si žiaci 6.A triedy pripravili zážitkovú hodinu anglického jazyka. Nakoľko sa v posledných dňoch venujeme téme „Food“ – Jedlo, práve táto téma bola predmetom našej zážitkovej hodiny. Nadobudnuté vedomosti z gramatiky, ale hlavne slovnú zásobu sme sa rozhodli využiť prakticky. Našou úlohou bolo nielen správne pomenovať suroviny, potrebný riad na prípravu jedla, doplniť chýbajúce slová v recepte, ale samozrejme pripraviť palacinky, na ktorých sme si všetci pochutnali.  

       Mgr. Andrea Tarnovská

      • Privítanie piatakov v Čitárni u sv. Faustíny

      • Posledný októbrový štvrtok sme v Čitárni u sv. Faustíny privítali našich piatakov. Do sveta kníh ich uviedli žiačky Čitateľsko-spisovateľského krúžku, ktoré si pre nich pripravili peknú scénku, súťaž i odmenu v podobe čitateľského preukazu. Zaujímavou formou sa piataci dozvedeli o ponuke kníh, o správnom zaobchádzaní s knihami a o možnosti ich požičiavania. Následne si mohli všetko sami pozrieť a domov odchádzali už s knihou v ruke. Prajeme im veľa pekných chvíľ pri čítaní!  

       A pre všetkých, ktorí majú chuť si požičať nejakú zaujímavú knihu, je naša čitáreň otvorená každý piatok od 13:30 do 15:00 hod. 

       Do galérie Privítanie piatakov v Čitárni u sv. Faustíny boli pridané fotografie.

       PaedDr. Juliána DELEJOVÁ

      • Záložka do knihy spája školy

      • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne aj tohto roku vyhlásili už 9. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.“ Aj tohto roku sa žiaci 1. až 8. ročníka už po tretíkrát zapojili do projektu. Po vyhotovení záložiek sme ich posielali partnerskej škole do Partizánskeho. Dúfame, že sa im záložky páčili a želáme im zaujímavé, ničím nerušené čítanie.

       Do galérie Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

       Mgr. Ivana VAGASKÁ

     • Urobili starkým radosť
      • Urobili starkým radosť

      • Tradične je mesiac október označovaný ako Mesiac úcty k starším. Na svojich starých rodičov nezabudli ani naši žiaci , ktorí si pre nich pod vedením triednych učiteľov pripravili dňa 22. októbra 2018 milé pásmo plné piesní, scénok i tanca. Deti svojím vystúpením vyčarili úsmev na nejednej tvári a starkí neskrývali slzy dojatia. Svoju radosť im vyjadrili úprimným potleskom.

       Do galérie Urobili starkým radosť boli pridané fotografie.

      • Pravé hodnoty života

      • Dňa 11.10.2018 na našu školu zavítala mladá lekárka MUDr. Lucia Labašová, aby žiakom 6.-9. ročníka porozprávala svoj životný príbeh a svedectvo o tom, že modlitba dokáže urobiť zázraky. Ohlasy žiakov boli veľmi pozitívne, veríme, že sa s Luckou ešte niekedy na našej škole stretneme. 

      • Červená stužka

      • Aj naša škola sa tento rok v rámci celoslovenskej kampane „Červená stužka“ zapojila do viacerých aktivít, ktoré súvisia so stále aktuálnou témou HIV/AIDS. Žiaci 5. ročníka nezapreli povestnú súťaživosť a s myšlienkou „Zastavme šírenie HIV a AIDS“ zabojovali v triednom pingpongovom turnaji. V propagácii a rozširovaní základných informácii o tejto chorobe pokračovali hlavne dievčatá 8. ročníka, ktoré okrem samotnej prípravy červených stužiek, tvorby nástenky, 1. 12. rozdávali červené stužky žiakom a učiteľom 2. stupňa. Aby sme aktivitám dodali hlbší zmysel, v triedach 7., 8. a 9. ročníka sme po dopozeraní filmu Anjeli, diskutovali o šírení HIV, čím sme otvorili väčší priestor na premýšľanie o dopade AIDS na ľudské osudy. Bodku za všetkými aktivitami, ktoré súviseli s bojom proti HIV a AIDS, tvorila „Živá stužka“, o ktorú sa opäť postarali žiačky 8. ročníka. Cieľom realizovaných aktivít bolo nielen zvýšenie povedomia žiakov o tejto chorobe, jej šírenia a možnosti prevencie, ale aj vyjadrenie solidarity s ľuďmi trpiacimi AIDS.

      • VŠETKOVEDKO

      •  Aj žiaci našej školy sa dnes zúčastnili celoslovenskej vedomostnej súťaže. V súboji o  najmúdrejšieho medzi najbystrejšími o titul Všetkovedka zabojovali títo žiaci: Filip Kendra z 2. ročníka,   Margaréta Lenková, Tereza Hanuliaková, Lujza Jurčišinová-Kukľová z 3.ročníka a Ondrej Gura zo 4.ročníka.

      • Koncert s ujom Viktorom

      • Do galérie Koncert s ujom Viktorom boli pridané fotografie.

       Dňa 22.11.2017 žiakov 1– 4. ročníka našej školy navštívil so svojim hudobno- zábavným programom ujo Viktor. Koncert bol plný pesničiek s jednoduchými, veselými, náučnými, ľahko zapamätateľnými textami a zároveň rytmickými a chytľavými melódiami, čo sa prejavilo na skvelej nálade všetkých žiakov.

       Viktor-Afrika.wmv​​​​​​​

       Viktor-Saso.wmv​​​​​​​

      • Strelecká liga

      • Výsledková listina 1. kola streleckej ligy  žiakov 2018

       1. kolo sa konalo 23.11.2017 organizátorom je ZŠ Pod Vinbargom BJ.

       Výsledky našícj zástupcov:

       Žiaci:

       3. miesto Rafael Knapík nástrel 266

       Žiačky:

       7. miesto Slavka Lenková nástrel 159